Now showing items 49-68 of 83

  • Rapport for skogsfugltaksering 2005–2008 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Hagen, Bjørn Roar (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: Som en større dugnad med fuglehundfolk, jegere og grunneiere som deltagere, har vi gjennomført skogsfugltakseringer i årene 2002–2008. Fra 2006 har takseringene også inngått som en sentral del av Rypeforvaltningsprosjektet ...
  • Rådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter 

   Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   Norsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 ...
  • Registrering av salamanderforekomster i Hamar og Stange kommuner 2015-2017: Med vekt på forekomster i kunstig gravde dammer 

   Linløkken, Arne N. (Oppdragsrapport;5/2017, Research report, 2017)
   Det ble satt ørekyteruser i 2 dammer i Hamar, i 39 dammer i Stange og i en dam i Løten kommuner i mai-juni i 2015-2017 for å fange salamandere. Det ble registrert småsalamander (Lissotriton vulgaris) i 40 dammer og ...
  • Relasjonsbasert klasseledelse: et komplekst fenomen 

   Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars (Oppdragsrapport;13/14, Research report, 2014-12-12)
   Denne rapporten er et resultat av et FoU-prosjekt Senter for praksisrettet utdanningsforskning har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 9 skoler i Haugalandet har deltatt i prosjektet og har på den ene siden ...
  • ROS-utredning av fauna i området Renålia, Svultningsåsen ved regulering til fritidsbebyggelse 

   Asmyhr, Lasse; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: I rapporten vurderer vi hvordan en eventuell fritidsbebyggelse i Renålia, Svultningsåsen vil påvirke særlig rein og skogsfugl basert på samtaler, allerede utarbeidde kart og litteratur. Vi har ikke hatt anledning ...
  • Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie – mer læring? 

   Kydland, Anne Grethe (Oppdragsrapport;3/2013, Research report, 2013)
   Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, avd. for Folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse og Sykehuset Innlandet avd. Hamar som hadde til hensikt å kvalitetssikre Bachelorstudentenes læringsutbytte ...
  • Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga 

   Sandklev, Kåre (Oppdragsrapport;4/16, Research report, 2016)
   Denne rapporten er en sammenfatning av eksisterende kunnskap om sidevassdrag til Glomma på strekningen Kongsvinger–Høyegga. De enkelte vassdrag er satt opp i en liste fra sør til nord og tar for seg parameter som synes ...
  • Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet 

   Milner, Jos M.; Storaas, Torstein; van Beest, Floris Michiel; Lien, Gudbrand (Oppdragsrapport;1/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Prosjektet er brukerstyrt og prosjekteierne ville ha en lettlest norsk rapport før den fagfellevurderte engelskspråklige vitenskapelige rapporten er publisert. Kritiske lesere kan finne nærmere utredninger i ...
  • «Ein stad skal dei så sin rug» Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia 

   Engen, Tor Ola (Oppdragsrapport;2 - 2003, Research report, 2003)
   Dette utkastet til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur er blitt til på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. Forskningsoppgavene er sett i lys av Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001) og presentert i et minoritetsperspektiv. ...
  • Taking responsibility : CCN conference proceedings Bratislava 2005 

   Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   English: Defining criteria for responsible action in the marketplace was the central theme of the second international conference of the Consumer Citizenship Network which was held May 26-27, 2005 at the University of ...
  • The language of education policy. Implementation, practice and learning outcomes in Zambia, Namibia and Norway 

   Banda, Dennis; Mostert, Louise; Wikan, Gerd (Oppdragsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   English: In this present document we present the findings of a pilot study conducted in all three countries during August and September 2011. The aim was to enhance the information basis and therefore we opted to do an ...
  • Trivsel og kvalitet i barnehagen 

   Lekhal, Ratib; Vigmostad, Inger (Oppdragsrapport;6/14, Research report, 2014)
   Norsk: Hensikten med denne rapporten er å gjengi resultater fra deskriptive analyser av variasjon i barnehagekvalitet for fire og femåringer i et utvalg av norske barnehager. Mer spesifikt ønsket vi å beskrive; «variasjonen ...
  • Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2001-2002 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkon; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;02/2002, Research report, 2002)
   Målsettingen med vinterens bestandsovervåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i felles utarbeidet ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2002-2003 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Rønning, Håvard; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2002-03 var å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2003-2004 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Strømseth, Thomas H.; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2003-04 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2004-2005 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2004-05 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2005-2006 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2006)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2005-06 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2006-2007 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2006-07 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2007-2008 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2007-2008 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2008-2009 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Maartmann, Erling; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2008-2009 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette ...