Now showing items 41-60 of 83

  • Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte 

   Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars Arild; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (Oppdragsrapport;3/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har gjennomført en evaluering av tilpasset opplæring i forholdet mellom vanlig undervisning og spesialundervisning i Lillehammer kommune. ...
  • «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12) 

   Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn (Oppdragsrapport;2/2013, Research report, 2013)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra arbeidet med LP-modellen i perioden 2010–2012 (LP5). Høsten 2010 startet implementeringen av LP-modellen innført ved 44 skoler i 17 kommuner i 8 fylker, 6 ...
  • Norges Jeger- og Fiskerforbunds testjegerprosjekt : en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper 

   Gundersen, Hege; Rindal, Bjørn Ivar; Brainerd, Scott (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: På grunn av sin giftighet har blyhagl vært forbudt på jakt i Norge siden 1. januar 2005. Siden bly har vært det vanligste haglmaterialet for bruk på jakt i lange tider, er vi nå nødt til å finne andre moderne ...
  • Om kvinner og gynekologisk kreft 

   Bekkeli, Liv Helene; Furuberg, Merete (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-13)
   Norsk: Nordisk konferanse: Om kvinner og gynekologisk kreft ble arrangert i februar 2005 på Hamar. 200 pasienter, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, radiografer og forskere var samlet på en felles arena. Nøkkelordene for ...
  • Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal: Forstudie 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Skeie, Margrethe Fønhus (Oppdragsrapport;01/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Denne rapporten omhandler bruk av opplevelsesaktiviteter i reiselivet som et utviklingsverktøy for Stor-Elvdal. Gjennom samtaler med forskjellige aktører som er direkte eller indirekte tilknyttet utviklingen av ...
  • Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke 

   Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen; Mælan, Ellen Nesset (Oppdragsrapport;7/14, Research report, 2014)
   Kommunene i Telemark har i likhet med en rekke andre norske kommuner, opplevd at andelen av barn i barnehage og elever i grunnskolen som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, har økt de senere årene. Dette ...
  • Prosjekt Elg – trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004 : hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane 

   Storaas, Torstein; Nicolaysen, Knut B.; Gundersen, Hege; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Jernbaneverket Hovedkontoret, Jernbaneverket Region Nord, Statens vegvesen Hedmark, Stor-Elvdal kommune, Stor-Elvdal Grunneierforening og Høgskolen i Hedmark, Evenstad gjennomførte i årene 2000 – 2004 et prosjekt ...
  • Prosjekt innlandsoter : utbredelse og bestandsutvikling av oter i Hedmark fylke 1901-2002 

   Dötterer, Michael; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Christensen, Hanne; Maartmann, Erling; Omland, Marius; Johansen, Tom; Arnemo, Jon Martin (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: En analyse av jaktstatistikken viser en kontinuerlig nedgang i oter-bestanden i Hedmark (og i det kontinentale Skandinavia) fra 1901 til 1954. I Norge har oteren vært totalfredet siden 1982, og på Østlandet siden ...
  • Rapport for skogsfugltaksering 2005–2008 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Hagen, Bjørn Roar (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: Som en større dugnad med fuglehundfolk, jegere og grunneiere som deltagere, har vi gjennomført skogsfugltakseringer i årene 2002–2008. Fra 2006 har takseringene også inngått som en sentral del av Rypeforvaltningsprosjektet ...
  • Rådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter 

   Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   Norsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 ...
  • Registrering av salamanderforekomster i Hamar og Stange kommuner 2015-2017: Med vekt på forekomster i kunstig gravde dammer 

   Linløkken, Arne N. (Oppdragsrapport;5/2017, Research report, 2017)
   Det ble satt ørekyteruser i 2 dammer i Hamar, i 39 dammer i Stange og i en dam i Løten kommuner i mai-juni i 2015-2017 for å fange salamandere. Det ble registrert småsalamander (Lissotriton vulgaris) i 40 dammer og ...
  • Relasjonsbasert klasseledelse: et komplekst fenomen 

   Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars (Oppdragsrapport;13/14, Research report, 2014-12-12)
   Denne rapporten er et resultat av et FoU-prosjekt Senter for praksisrettet utdanningsforskning har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 9 skoler i Haugalandet har deltatt i prosjektet og har på den ene siden ...
  • ROS-utredning av fauna i området Renålia, Svultningsåsen ved regulering til fritidsbebyggelse 

   Asmyhr, Lasse; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: I rapporten vurderer vi hvordan en eventuell fritidsbebyggelse i Renålia, Svultningsåsen vil påvirke særlig rein og skogsfugl basert på samtaler, allerede utarbeidde kart og litteratur. Vi har ikke hatt anledning ...
  • Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie – mer læring? 

   Kydland, Anne Grethe (Oppdragsrapport;3/2013, Research report, 2013)
   Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, avd. for Folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse og Sykehuset Innlandet avd. Hamar som hadde til hensikt å kvalitetssikre Bachelorstudentenes læringsutbytte ...
  • Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga 

   Sandklev, Kåre (Oppdragsrapport;4/16, Research report, 2016)
   Denne rapporten er en sammenfatning av eksisterende kunnskap om sidevassdrag til Glomma på strekningen Kongsvinger–Høyegga. De enkelte vassdrag er satt opp i en liste fra sør til nord og tar for seg parameter som synes ...
  • Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet 

   Milner, Jos M.; Storaas, Torstein; van Beest, Floris Michiel; Lien, Gudbrand (Oppdragsrapport;1/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Prosjektet er brukerstyrt og prosjekteierne ville ha en lettlest norsk rapport før den fagfellevurderte engelskspråklige vitenskapelige rapporten er publisert. Kritiske lesere kan finne nærmere utredninger i ...
  • «Ein stad skal dei så sin rug» Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia 

   Engen, Tor Ola (Oppdragsrapport;2 - 2003, Research report, 2003)
   Dette utkastet til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur er blitt til på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. Forskningsoppgavene er sett i lys av Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001) og presentert i et minoritetsperspektiv. ...
  • Taking responsibility : CCN conference proceedings Bratislava 2005 

   Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   English: Defining criteria for responsible action in the marketplace was the central theme of the second international conference of the Consumer Citizenship Network which was held May 26-27, 2005 at the University of ...
  • The language of education policy. Implementation, practice and learning outcomes in Zambia, Namibia and Norway 

   Banda, Dennis; Mostert, Louise; Wikan, Gerd (Oppdragsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   English: In this present document we present the findings of a pilot study conducted in all three countries during August and September 2011. The aim was to enhance the information basis and therefore we opted to do an ...
  • Trivsel og kvalitet i barnehagen 

   Lekhal, Ratib; Vigmostad, Inger (Oppdragsrapport;6/14, Research report, 2014)
   Norsk: Hensikten med denne rapporten er å gjengi resultater fra deskriptive analyser av variasjon i barnehagekvalitet for fire og femåringer i et utvalg av norske barnehager. Mer spesifikt ønsket vi å beskrive; «variasjonen ...