Now showing items 219-220 of 220

  • Økonomi og planlegging ved forvaltningsprinsippet KONTUS sammenlignet med flatehogst 

   Økseter, Petter; Myrbakken, Severin (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Problemstillingen er å finne ut om det kan være lønnsomt å gå inn i bestand og ta ut de hogstmodne trærne, og la de som forrenter seg mer enn rentekravet stå igjen, for å avvirke på nytt om 20 år. En får andre ...
  • Øremerkede skatter for bedre folkestyre og økt velferd 

   Østre, Stein (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01-2010, Research report, 2010)
   Norsk: Utgangspunktet er at det er en ubalanse mellom privat og offentlig virksomhet i Norge som tilsier en økning av skattenivået. Skattebetalingsvilligheten blant befolkningen (velgerne) er så lav at en betingelse for ...