Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Eirik
dc.date.accessioned2014-10-01T09:16:38Z
dc.date.available2014-10-01T09:16:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222531
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagnb_NO
dc.description.abstractForfatter: Eirik Amundsen, Bachelor i faglærer kroppsøving og idrettsfag, Høgskolen i Hedmark Oppgavetittel: Tilpasset opplæring i kroppsøving for barn og unge med funksjonsnedsettelser – case studie av to gutter med Cerebral parese Nøkkelord: Tilpasset opplæring, Cerebral parese, Behov, Inkludering/Integrering, Trivsel Innledning og teori ser på lovverket, læreplanene og elevenes rettigheter i sammenheng med barn og unge med funksjonsnedsettelser. Synet på funksjonshemmede før og nå. Samtidig som jeg belyser min problemstilling; «Hvordan opplever barn og unge med funksjonsnedsettelser at de får tatt del i den daglige fysiske og sosiale aktiviteten i kroppsøvingen, med eller uten aktivitetshjelpemidler?». Hensikten er å kartlegge opplevelse av deltagelsen i kroppsøvingsfaget. Fysisk og sosial deltagelse er interesseområdet i undersøkelsen. Videre forklares det om funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, Cerebral parese og hvilket hjelpeapparat elevene og skolen har og støtte seg på. Oppgaven baserer seg på kvalitativ intervjumetode, av to deltagere ved en idrettsklubb på Østlandet. I tillegg til deltagende observasjon av utvalget. Metoden beskrives og begrunnes, og etiske forhold trekkes inn. Resultatene viser at de to intervjuede guttene har svært forskjellige opplevelser av deltagelse i kroppsøvingen og tilrettelegging fra skolens side.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectfunksjonsnedsettelsernb_NO
dc.subjectfunksjonshemmingernb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectbehovnb_NO
dc.subjectdeltakelsenb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectgymnb_NO
dc.titleTilpasset opplæring i kroppsøving for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Case studie av to gutter med Cerebral paresenb_NO
dc.title.alternativeAdapted physical education for children and youth with disabilities - A case study of two boys with Cerebral paresenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record