Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHvidsten, Benedicte
dc.date.accessioned2014-10-01T12:59:40Z
dc.date.available2014-10-01T12:59:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222651
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractProblemområde: Overvekt og fedme er stadig et økende problem blant den norske befolkningen. Skolefruktordningen er derfor et av mange forebyggende tiltak i den norske skolen. Jeg ønsker å finne ut om skolefruktordningen bidrar til å endre inntaket av frukt og grønnsaker, i tillegg til om sosial klasse er med på å bestemme elevenes kostholdsvaner. Problemstilling: «Hvordan kan skolefruktordningen bidra til å endre inntak av frukt og grønnsaker for grunnskoleelever?» Metode: En systematisk litteraturstudie som metode er valgt i min fordypningsoppgave. Det blir presentert ulike typer metode, i tillegg til mitt valg og begrunnelse for valget. Avslutningsvis blir benyttede inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrevet. Resultat: Skolefruktordning viser seg å ha en økende effekt på grunnskoleelevers inntak av frukt og grønnsaker. Forskjellene er ikke like signifikante som forventet. I tillegg har sosial klasse en stor betydning for inntak av frukt og grønnsaker. Foreldrenes sosiale status er utslagsgivende for elevenes inntak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectovervektnb_NO
dc.subjectfedmenb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.titleSkolefruktordning og kostholdsvanernb_NO
dc.title.alternativeSchool fruit scheme and diet habitsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel