Show simple item record

dc.contributor.authorEng, Mathias
dc.date.accessioned2016-06-12T07:30:07Z
dc.date.available2016-06-12T07:30:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392301
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Mathias Eng Problemstilling: I hvilken grad kan formativ vurdering brukes for å fremme elevenes læring, i samsvar med kroppsøvingsfagets formål? Teori: I teorikapitlet mitt tar jeg for meg uttrykk som formativ vurdering, egenvurdering, vurderingskultur og hvordan lærere i større grad kan bruke formativ vurdering for å forme elevens læring. Opplæringsloven og LK-06 er også vesentlige faktorer videre i min oppgave. Metode: Kvalitativt litteraturstudie med basis i litteratur og forskning. Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for metodiske begreper og min søkeprosess i dette studie. Resultat: Resultatene viser at formativ vurdering kan ha stor positiv effekt på elevens læring i skolen. Det kommer frem at formativ vurdering, herunder også egenvurdering har en stor personlig verdi hos elevene, da de virker mer reflektert over egen læring. Undersøkelsene viser at lærere som bruker formativ vurdering i større grad, erfarer at elevene blir mer engasjert i timer, der det er en forutsetning med kontinuerlig vurdering mot klare mål. Diskusjon: I diskusjonsdelen vil jeg ta for meg de fire forskningsartiklene jeg presenterer i resultatkapitlet, og diskutere hvorvidt de henger sammen med min teori. Jeg vil diskutere sammenhenger, og om kroppsøvingslæreren kan gi elever større læringsutbytte av å implementere formativ vurdering i større grad i kroppsøvingsfaget. Konklusjon: Denne studien har vist at formativ vurdering kan ha en stor betydning for å fremme elevenes læring. Klarere retningslinjer for vurdering, og god planlegging av timer med basis i kompetansemål, kan styrke fagets legitimitet og mer engasjerte elever.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectformativ vurderingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectegenvurderingnb_NO
dc.subjectvurderingskulturnb_NO
dc.subjectengasjementnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleFormativ vurdering – en nødvendighet for læring?nb_NO
dc.title.alternativeAssessment for learning – A must for learning?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.relation.project41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record