Show simple item record

dc.contributor.authorSaastad, Maren Vaaten
dc.date.accessioned2016-06-16T06:37:38Z
dc.date.available2016-06-16T06:37:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392752
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Maren Vaaten Saastad Problemstilling: Hvordan kan muslimske jenter inkluderes i kroppsøvingsfaget? Teori: Teoridelen tar for seg etnisitet, islam og kroppsøving, innvandrere i skolen, inkludering og integrering, samt hvordan kroppsøvingslæreren kan øke inkluderingen av muslimske jenter i kroppsøving gjennom didaktisk arbeid for interkulturell læring. LK06 og opplæringsloven er også sentral. Metode: Jeg har brukt litteraturstudie i min bacheloroppgave, og i metodekapittelet vil jeg gi en oversikt over hva litteraturstudie er. Jeg vil i tillegg beskrive prosessen om hvordan jeg har gått frem for å finne relevant teori og forskningsartikler. Resultat: I resultatdelen vil jeg presentere funn fra mine valgte artikler. Resultatene viser at muslimske jenter har lavere deltakelse enn den etniske majoriteten, dette henger sammen med både innvirkning fra foreldre, guttenes dominans i kroppsøvingsfaget, religion og eksponering av kropp. Det er viktig å understreke at i likhet med de norske jentenes deltakelse, er det også stor variasjon i deltakelsen blant muslimske jenter. Noen muslimske jenter deltar på lik linje med den etniske majoriteten. Resultatdelen sier også noe om hvilke tiltak de muslimske jentene mener hadde økt deres deltakelse. Diskusjon: I diskusjonsdelen vil jeg bruke funnene i mine forskningsartikler til å diskutere hvordan disse henger sammen med min teori, og på hvilken måte kroppsøvingslæreren kan bruke didaktisk tekning [sic] i sitt arbeid med inkludering. Konklusjon: Deltakelsen blant muslimske jenter i kroppsøvingsfaget er varierende, føringer fra Koranen og påvirkning fra foreldre kan spille inn på jentenes deltakelse. Gutters dominans i faget spiller inn og dette påvirker også de etnisk norske jentenes deltakelse. Lærerens beste mulighet for inkludering er å legge til rette for et miljø hvor både elever og lærere utvider sin kunnskap og forståelse for andre kulturer og verdsetter forskjeller som et nødvendig element for læring. En god skole- hjem relasjon er også viktig for å løse problemer knyttet til deltakelse og inkludering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectetnisitetnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectintegreringnb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectkulturforståelsenb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.titleKroppsøvingsfagets inkluderingsmuligheter med spesielt fokus på muslimske jenternb_NO
dc.title.alternativeInclusion opportunities in physical education with a special focus on muslim girlsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record