Show simple item record

dc.contributor.authorSvanemyr, Martin
dc.date.accessioned2016-06-16T06:59:43Z
dc.date.available2016-06-16T06:59:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392760
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Martin Svanemyr Tittel: Kroppsøving og kjønn Problemstilling: Hvorfor bruke kjønnsdelt undervisning som organiseringsform i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser kjønn i kroppsøvingsfaget. Her vil jeg gå i dybden på kjønnsdeling som organiseringsform. Metode: Jeg har skrevet min oppgave som en litteraturstudie, hvor jeg kritisk benytter meg av tidligere forskning som er gjort på området. Jeg har deretter valgt ut fem artikler som besvarer problemstillingen. Resultat: Resultatet som kommer frem i denne studien viser at gutters fysiske dominans og utagering går på bekostning av jenters trivsel og utviklingspotensiale i faget. Kroppsøvingsfaget skjer på guttenes premisser, der aktivitet og oppmerksomhet er mest rettet mot guttene. Som et resultat av dette ser man at jentene, spesielt de faglig svake, ønsker kjønnsdeling som organiseringsform. Det konkluderes ikke med hvilken organiseringsform som er mest lærerik for elevene, men man ser et behov for drøfting av kjønnstematikken. Nøkkelord: Kjønnsdeling, kjønn, læringsmiljø, selvoppfatning, kjønn i kroppsøvingsfaget, kjønnsforskjeller, kjønnsidentitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectkjønnsdelingnb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjectlæringsklimanb_NO
dc.subjectselvoppfatningnb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.titleKroppsøving og kjønnnb_NO
dc.title.alternativePhysical education and gendernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record