Show simple item record

dc.contributor.authorNersveen, Peder
dc.date.accessioned2016-06-17T06:37:47Z
dc.date.available2016-06-17T06:37:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392968
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Lagt ut med tillatelse.nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Peder Nersveen Problemstilling: Kan mer bruk av selvbestemmelsesteori være med på å øke elevers motivasjon i kroppsøving? Teori: Teoridelen tar for seg sentrale begreper som læreplanen, motivasjon, motivasjonsteorier, kroppsøvingslærerens rolle og selvbestemmelsesteori i forhold til læreplanen. Metode: Jeg har i denne oppgaven benyttet et litteraturstudie. Her kommer frem sentrale begreper innenfor metode og hvordan jeg har gått frem i søkeprosessen og innhenting av artikler. Resultat: Her kommer artiklenes resultater frem. Det viser seg at stimulering av de tre psykologiske behovene autonomi, kompetanse og tilhørighet i selvbestemmelsesteorien er med på å øke elevenes motivasjon i kroppsøving. Det viser seg også at hvis de tre behovene er stimulert øker elevenes oppfattelse av viktigheten til kroppsøving og det kan være med på å øke sannsynligheten til at elevene er mer aktive utenfor skolen. Diskusjon: Her bruker jeg artiklenes resultater for å diskutere sammenhengen med teorien og problemstillingen min. Konklusjon: Det viser seg at en lærer som legger til rette for et autonomistøttende læringsmiljø kan være på å øke elevenes oppfattelse av autonomi, kompetanse og tilhørighet i kroppsøving. En økt oppfattelse av disse behovene kan være med på å øke elevnenes indre motivasjon. Dette kan føre til at elevenes oppfattelse av viktigheten til kroppsøving øker og det kan igjen føre til at elever blir mer aktive utenfor skolen, noe som er en del av formålet med faget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectselvbestemmelse
dc.subjectautonomi
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectkroppsøvingsfag
dc.subjectlitteraturstudie
dc.subjectkompetanse
dc.titleMotivasjon i kroppsøving og bruk av selvbestemmelsesteorinb_NO
dc.title.alternativeMotivation in physical education and the use of Self-Detemination Theorynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record