Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVinge, Jonas
dc.date.accessioned2016-06-28T10:33:42Z
dc.date.available2016-06-28T10:33:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394354
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven er å få effektivisert harving, såing og tromling. Den vanligste måten for å effektivisere på er å øke arbeidsbredde på utstyret, men dette fører til tyngre utstyr og krever større traktor. I tillegg vil bredt utstyr være mindre gunstig å transportere etter vei og føre til mindre smidighet på små kronglete jorder som vi har mange av i Norge. Derfor er det i denne oppgaven valgt å heller effektivisere gjennom å gjøre disse tre operasjonene i ett. Dette er løst ved å montere såmaskin for gras og korn bak på rotorharva og slippe frøene ned før trommelen. Metoden i oppgaven var først å sette sammen tre forskjellige såmaskinalternativer. Deretter ble de tre alternativene vurdert ved hjelp av et poengskjema med 5 forskjellige kriterier. Dette kalles ”concept screening” (Creating minds, s.a.). Alternativet med høyest total poengsum ble valgt til videre konstruksjon av en prototype. Deretter ble prototypen testet. Resultatene viser at det er mulig å få montert såmaskinene på rotorharva som beskrevet i resultatkapitelet. Prototypen i denne oppgaven oppfylte ikke kravet om såkvalitet ved at kornet ble liggende for grunt og trommelen ikke pakket jorden godt nok. Man burde ha samme arbeidsbredde på rotorharv og såmaskin for et bedre resultat og enklere konstruksjonsprosess. Konklusjonen er at det er mulig å montere såmaskiner for gras og korn med frønedslipp før pakketrommelen på rotorharva. Prototypen i denne oppgaven oppfylte ikke kravet om såkvalitet. Likevel vil videre arbeid med konseptet kunne føre til utvikling av en løsning på problemet.nb_NO
dc.description.abstractThe main purpose for this paper is to make the harrowing, seed drilling and rolling more efficient. The usual way to make such tasks more efficient is to extend the working width of the equipment. The effect of this could be negative because of the increased equipment weight and the need for a bigger tractor. Also wide equipment is not that practical when it comes to road transportation and is less agile on small and curvy fields that there is a lot of in Norway. Therefore, it is chosen to make it more efficient by doing those operations at the same run. By applying drills for grass and grain on the power harrow and let the seeds fall down before the roller, three operations can be done in one run. The method used for choosing the best drills to put on the power harrow was to first put together three alternative drills. Then run these through a screening where each alternative got points from five different criteria. This is called “concept screening” (Creating minds, s.a.). The alternative with the best total score would be constructed into a prototype. After this the prototype was tested. The results show that this is possible to build the seeding drills on top of the powerharrow, and this paper contains a detailed description of how it was made. However the prototype in this paper didn’t satisfy the demands for seeding quality by drilling the grain to shallow and insufficient rolling. If this prototype is being built by others it is strongly recommended that the drill and the power harrow have the same working width as this could make the construction process a lot easier and the prototype better. The conclusion is that its possible to build seeding drills on top of the powerharrow with the seed drop before the roller. The prototype was not satisfying when it came to the seeding quality. However, the concept could work if developed further.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSåmaskin for gras og korn på rotorharv med frønedslipp før pakketrommelennb_NO
dc.title.alternativeSeeding drill for gras and grain on powerharrow with seed drop before the rollernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel