• Betydningen av tilrettelagt fysisk aktivitet for barn med nedsatt funksjon. 

   Stendal, Helene (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennomført fem kvalitative intervju med relevant fagpersonell på Beitostølen Helsesportsenter. Det handlet om hvordan de tilrettelegger fysiske aktiviteter både inne og ute for barn med ...
  • Bli med ut og lek. 

   Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
  • Fysisk aktivitet i barnehagen. 

   Berg, Marthe Veidahl (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for at barn i alderen 2-3 år kan oppnå helsedirektoratets anbefalinger om minimum 60 minutter fysisk aktivitet ...