Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Gunn-Aase
dc.date.accessioned2016-10-11T08:51:03Z
dc.date.available2016-10-11T08:51:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414121
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Som leder i barnehagen har du ansvar for å kvalifisere og veilede personalet til å se, forstå og møte tilknytningsbehovene hos de yngste barna som en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Er det fokus i barnehagene på de yngste barnas emosjonelle behov, og har de kunnskap om tilknytningsteorier og nære omsorgspersoner? For å sikre kvaliteten i barnehagene er det styreren og den pedagogiske lederen som gjennom et tett samarbeid har ansvaret for å veilede, videreutvikle og engasjere, og på denne måten sørge for at barnehagen har kvalifiserte ansatte. Oppgavens resultater gir inntrykk av at ledelsen har kunnskap om, og bruker veiledning som et verktøy for å heve kompetansen til de øvrige ansatte i jobben, slik at de på best mulig måte kan imøtekomme barnas ulike behov når de starter i barnehagen. Samtidig utrykker de at det er vanskelig å imøtekomme behovet for en fast tilknytningsperson for det enkelte barnet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: As a leader, you have the responsibility to guide and help your colleague to see and understand the need of affiliation for the youngest children in the kindergarten. This is an important part of the educational work. Do the kindergartens focus on the younger children`s needs, and is there enough knowledge regarding this topic? The department manager and the educational leader have to work close together to secure the quality regarding guidance, development and enthusiasm, and though that make sure to hire qualified staff. The thesis result gives the impression that the management has knowledge of, and uses guidance as a tool to enhance the expertise of the other employees in the kindergarten. By doing this, they can accommodate children`s different needs, when they start in the kindergarten. The results also show that it is difficult to accommodate the need for an attachment system to give each children individual follow-up.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectbarnehagepersonalenb_NO
dc.subjecttilknytingnb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.titleLedelsens betydning for ettåringenes oppstart og hverdag i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeThe importance of the leaders for one year old children in the kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record