• Er det rom for heltidskulturprosesser innenfor karriereveiledning 

      Akre-Hansen, Kristin Eriksen (Master thesis, 2020)
      Helsesektorens overgang til økt heltidsarbeid, eller heltidskultur som det omtales som, er en av samfunnets store oppdrag for å skape et anstendig arbeidsliv for alle ansatte i helsesektoren og for å motvirke eksklusjon ...