• På majoritetens premisser 

      Ciovina, Robin Vikaune (Master thesis, 2023)
      Mennesker med kjønnsidentitetstematikk og deres karriereutvikling har hittil vært et relativt ukjent fenomen i Norge. Disse menneskene står ovenfor unike overganger, livserfaringer, karriererelaterte utfordringer og ...