Show simple item record

dc.contributor.authorBratli, Sandra Lorette
dc.date.accessioned2017-07-31T12:14:48Z
dc.date.available2017-07-31T12:14:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449572
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling som er benyttet er: Hvordan påvirkes elevenes motivasjon for kroppsøvingsfaget ved bruk av selvbestemmelsesteorien? Teoridelen danner rammeverket for diskusjonen av forskningsartiklene og tar for seg motivasjonsteori, selvbestemmelsesteorien (SDT) og læreplanen. For å besvare problemstillingen benyttes en kvalitativ tilnærming og et litteraturstudie som metode. Metodekapitlet beskriver den valgte metoden, søkeprosessen og en kritisk vurdering av oppgaven. Forskningsartikler og resultat presenterer de valgte artiklene og resultatene som benyttes i diskusjonen. Artiklene understøtter betydningen av de tre psykologiske behovene tilhørighet, kompetanse og autonomi i selvbestemmelsesteorien for å øke elevenes oppfatning av viktigheten av kroppsøving og motivasjonen for faget. Samtidig viser artiklene til betydningen av lærerens rolle for å tilrettelegge for de ulike behovene. For å besvare problemstillingen diskuteres teorigrunnlaget opp imot funnene fra forskningsartiklene. Oppgaven konkluderer med at elevenes indre motivasjon påvirkes positivt ved at de psykologiske behovene tilhørighet, kompetanse og autonomi i selvbestemmelsesteorien ivaretas. Lærerens rolle er avgjørende for å tilrettelegge for de ulike behovene. Det er stor sammenheng mellom formålet i faget og selvbestemmelsesteorien. Læreplanen legger i stor grad føringer for bruk av SDT som også vil ha positiv påvirkning på elevenes indre motivasjon for kroppsøving.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectlæreplannb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.titleBetydningen av selvbestemmelsesteorien for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternativeThe meaning of Self-Detemination Theory for pupils` motivation in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record