Show simple item record

dc.contributor.authorKvithyll, Jomar
dc.date.accessioned2018-10-11T12:20:23Z
dc.date.available2018-10-11T12:20:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567653
dc.description.abstractElever som slutter i løpet av videregående skole er det mange av. Frafallselever eller «dropouts » kalles de. Når man bruker slike begreper følger det også ofte med ufortjent mye negativ oppmerksomhet om elever som slutter før de er ferdige med skoleløpet. Begrepene har etter hvert blitt nesten ensbetydende med samfunnskostnader og at de ikke klarer å stå i det, at de har dårlig helse eller at de har andre utfordringer. Hver og en av disse elevene har sin egen historie med karrierelærte erfaringer i løpet av skoleløpet sitt. Jeg har snakket med fire av de for å skrive denne oppgaven. Her har jeg søkt deres historier, og målet med oppgaven har vært å lære av deres erfaringer. Deres erfaringer med det å ta valg, deres erfaringer med veiledning og deres erfaringer med å gjøre noe annet enn skole før de begynte på skole igjen. Et av kriteriene var at de nå skulle gå på påbygging til generell studiekompetanse. Dette betyr at de har gått yrkesfag og gjort seg en del praktiske erfaringer i yrkeslivet gjennom faget yrkesfaglig fordypning, og hvert år måttet ta stilling til hvilket programområde de skulle velge året etter. Problemstillingen jeg har valgt for oppgaven er hvordan kan vi forstå, og anvende, eleverfaringer fra valgene om å slutte og begynne på igjen i videregående opplæring, når vi ser nærmere på karrierelæringshistoriene til 4 påbyggselever? Fra et fenomenologisk hermeneutisk ståsted har jeg valgt semi-strukturerte kvalitative intervju for å samle data til studien. Videre har jeg har brukt forskning på frafall og både motivasjonsog læringsteori, samt karriereveiledningsteori, for å plassere min egen forskning. Funnene fra studien var mange, så her avgrenset jeg i drøftingen. I hovedsak handler funnene om hvem som påvirker valgene til ungdommene, om motivasjonen før de begynner på videregående og før de begynner på igjen etter å ha sluttet, samt at alle respondentene var «positivt sysselsatt» etter at de hadde sluttet på yrkesfag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleKarrierelærte erfaringer fra prosessen rundt det å slutte og begynne på igjen i videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record