Show simple item record

dc.contributor.authorHvidsten, Andreas
dc.date.accessioned2015-06-17T12:21:03Z
dc.date.available2015-06-17T12:21:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285115
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Andreas Hvidsten, Faglærerutdanning for kroppsøving og idrettsfag – 2015 Høgskolen i Hedmark – Elverum, avdeling for folkehelsefag. Tittel: Motivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkning Problemstilling: Hvordan kan jeg som lærer påvirke elevenes motivasjon i kroppsøving? Nøkkelord: selvbestemmelse, læringsklima, mestringstro, livslang bevegelsesglede. Metode: Denne oppgaven er basert på litteraturstudie hvor det blir benyttet tidligere forskning og litteratur for å besvare problemstillingen. Resultat: Som lærer kan man påvirke elevenes motivasjon gjennom å skape et relasjonsstøttende miljø. Et mestringsorientert læringsmiljø der innsats, fremgang og utvikling er i fokus vil styrke elevenes motivasjon for kroppsøving. Dette vil gjøre at elevene får større mestringstro og mestringsfølelse i faget. Motivasjon og mestring henger sammen og vil stige og synke i takt med hverandre. Større valgmuligheter vil også bidra til økt motivasjon. Det er sammenheng mellom aktivitet på fritiden og motivasjon for kroppsøving. Derfor er det viktig at elevene opplever motivasjon for kroppsøving, slik at de blir mer motiverte for en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectlærernb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.subjectelevnb_NO
dc.subjectmestringsorientertnb_NO
dc.subjectmestringstronb_NO
dc.subjectmestringsfølelsenb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.titleMotivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkningnb_NO
dc.title.alternativeMotivation in physical education: teacher influencenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record