Show simple item record

dc.contributor.authorTenden, Theodor Alexander
dc.date.accessioned2015-06-29T08:33:40Z
dc.date.available2015-06-29T08:33:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285900
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Theodor A. Tenden, Faglærerutdanning – 2015 Høgskolen i Hedmark avdeling Elverum Oppgavetittel: Motivasjon i kroppsøving Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærere motivere elever til å delta i kroppsøvingen? Teori: Teoridelen består av nøkkelbegreper som: læreplanen, motivasjon, psykologisk læringsklima, målorientering, selvbestemmelsesteorien, lærerens rolle og kjønnsforskjeller i kroppsøvingsfaget. Metode: Litteraturstudie er valgt som metode for denne oppgaven. Jeg vil her benytte meg av tidligere forskning og annen relevant litteratur for å prøve å besvare min problemstilling rundt temaet motivasjon. Resultater: Resultatene fra artiklene tyder på at elever som hadde en høy grad av selvbestemmelse viste at de hadde en høyere indre motivasjon enn elever som ikke hadde det. Basert på dette er det mulig å tolke det slik at, elever som får være med å styre kroppsøvingstimene vil vise en høyere grad av motivasjon i kroppsøvingsfaget. Dette kan føre til at aktivitetsnivået blir høyere, og ikke minst som en slags motor for videre aktivitet opprettholdelse av en fysisk aktiv livsstil. Konklusjon: I denne oppgaven har jeg vist at læreren er viktig for elevens motivasjon i kroppsøvingsfaget. Her ved å gi gode tilbakemeldinger, la elevene få valgmuligheter, og ikke minst gi elevene en mestringsfølelse som vil hjelpe på innsatsen til elevene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectkroppsøvingslærernb_NO
dc.subjectelevnb_NO
dc.subjectlæreplannb_NO
dc.subjectpsykologisknb_NO
dc.subjectlæringsklimanb_NO
dc.subjectmålorienteringnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsesteoriennb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.titleMotivasjon I kroppsøvingnb_NO
dc.title.alternativeMotivation in Physical Educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record