• Betydningen av empowerment og sosiale opplevelser for ungdom i fysisk aktivitet 

   Langedrag, Marthe (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: "Hvilken innvirkning har empowerment og betydningen av det sosiale for fysisk aktivitet, på aktivitetsnivået hos ungdom fra 15 til 19 år?" Teori: I teorien ser jeg på betydningen av fysisk aktivitet for ...
  • Bruk av kjæledyr i helsefremmende aktivitet 

   Thorød, Hanna Stensrud (Bachelor thesis, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler bruk av kjæledyr i helsefremmende aktiviteter. Kvalitativ forskningsmetode med bruk av dybdeintervju av tre personer med funksjonsnedsettelse er blitt benyttet. Resultatene viser at dyr bidrar ...
  • Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Hvilke effekter har det å løpe barbeint kontra det å løpe med løpesko? 

   Nymo, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke effektene av barbeintløping og løping med løpesko. For å finne ut av dette ønsker jeg å knytte oppgaven opp mot følgende kategorier: løpesko, en barbeint løpeteknikk, ...
  • Sosialisering til friluftsliv: sosialiseringsinstansenes rolle i oppveksten 

   Lorgen, Heidi (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan friluftsliv i oppveksten påvirke våre friluftslivsvaner i voksen alder? Metode: Kvalitativ metode er benyttet i denne oppgaven. Innsamling av data har foregått ved å benytte det individuelle ...