• Venture capital and innovation 

   Dobloug, Tore Anstein (Notat, Working paper, 2008)
   English: This paper will describe and discuss the importance of venture capital in relation to the development of entrepreneurship, innovation and clusters. Special problems relating to investment at an early phase and ...
  • Videoforelesninger på nettet : utprøving av nettbaserte videoforelesninger i høgskoleundervisningen 

   Foss, Svein (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Denne rapporten handler om bruk av nettpubliserte videoforelesninger i høyere utdanning. Den beskriver et forsøk over ett semester der lærer tar opp egne forelesninger, og gjør disse tilgjengelig i høgskolens LMS ...
  • Videoforelesninger på nettet – 2 : utprøving av nettbaserte videoforelesninger i høgskoleundervisningen over to år 

   Foss, Svein (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Denne rapporten handler om bruk av nettbaserte videoforelesinger i høyere utdanning. Den beskriver et forsøk over to semestre der lærer tar opp egne forelesninger, og gjør disse tilgjengelig i høgskolens LMS sammen ...
  • Vitenskapelig publisering og investering i forskning 

   Mønness, Erik Neslein (Notat, Working paper, 2010)
   Norsk: Utvikling av vitenskapelige publikasjonspoeng i Høgskolen i Hedmark analyseres i lys av styrets allokering av midler og satsing på vitenskapelig utvikling for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU). Innsatsen gir ...
  • Vurdering av ClassFronter 

   Zachrisen, Berit (Notat;5/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående ...
  • Work Organisation, Competence Development, and Health: What is to be known and what is to be done? 

   Hafting, Tore (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2004, Working paper, 2004)
   Absence from work and disability represent a major social problem in Norway today. The first part of the working paper is a review of literature on work and health, taken mainly from Sweden from the 1980-1990-ies. The ...
  • Å bygge broer mellom teori og praksis 

   Holt, Anne; Nyheim, Siri A.; Øyehaug, Anne Bergliot (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i notatet ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes ...