Now showing items 1-20 of 90

  • Rapport praksisnær forskning: Hva fikk jeg ut av det? «Faktisk å lytte til svarene – en nødvendig del av den profesjonelle yrkeskompetansen» 

   Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Notat;05/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Rapporten er levert som en del av arbeidskravet i 1. lektorkurset praksisnær forskning ved Høgskolen i Lillehammer. Basert på forfatterens egne erfaringer ved å gjennomføre et praksisnært forskningsprosjekt, tar ...
  • Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

   Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...
  • Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit (Notat;01/1999, Working paper, 1999)
   Norsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. ...
  • Brukerundersøkelse i Løten kommune 

   Langen, Ole Ragnar (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2000, Working paper, 2000)
   Løten kommune er svært opptatt av å gi gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen spurte derfor høsten 2000 alle kommunens hustander hvor fornøyd de var med utvalgte tjenester i kommunen. Svært få svarte på ...
  • Navngivning av auditorier på Rena : noen biografiske opplysninger 

   Lundesgaard, Jon (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: En er igang med å sette navn på auditoriene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. I begrunnelsen fra “Navnekomitéen” ble det lagt vekt på at navngivningen skulle bidra til å skape identitet faglig sett, og i forhold til ...
  • Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen 

   Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Undersøkelsen er blitt gjennomført på oppdrag av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Formålet har vært todelt: Å styrke beslutningsgrunnlaget når ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen ...
  • Statlige overføringer til kommunesektoren 

   Langen, Ole Ragnar (Working paper, 2000)
   Norsk: Kommunesektorens virksomhet blir i hovedsak finansiert gjennom skatter, statlige overføringer, gebyrer og finansinntekter/forretningsdrift. Denne artikkelen ser nærmere på statlige overføringer til kommunesektoren, ...
  • Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring 

   Holte, Jan Stensland (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling og et ledd i den videre utviklingen av personalkompetansen knyttet til skjerming som metode på Akuttposten. Studien søker å kartlegge den eksisterende praksis ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Handelslekkasje fra Stor-Elvdal : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;3/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10 % av kommunens husholdninger deltok, fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Vurdering av ClassFronter 

   Zachrisen, Berit (Notat;5/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående ...
  • Fangsteffektivitet ved utfisking med garn i sju bestander av abbor og mort i Hedmark, Norge og Jämtland, Sverige 

   Linløkken, Arne N.; Seeland, Per Arne Holt (Notat;06/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Det ble gjennomført uttynningsfiske med bunngarn (1,5 x25 m) med maske-viddene 13, 16,5, 19,5, 22 og 24 mm i sju innsjøer i Hedmark fylke og i Jämtlands län i Sverige. Innsjøenes overflatearealer var 15,5 - 62 ha, ...
  • Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;4/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10% av kommunens husholdninger deltok fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Idé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 

   Fjeldstad, Walborg (Notat;03/2003, Working paper, 2003)
   Dette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Kaatorp, Liv; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;02/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Trosopplæring og pluralisme. Tre artikler om religionsundervisningen i skolen 

   Hovdelien, Olav (Notat;04/2003, Working paper, 2003)
   Notatet Trosopplæring og pluralisme. Tre artikler om religionsundervisningen i skolen består av tre ulike arbeider: Den første artikkelen, "Fra kristen trosopplæring til pluralistisk religionsundervisning. Den ...
  • Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Dramaturgi, remediering og iscenesettelse hos Eminem 

   Dyndahl, Petter (Notat;01/2003, Working paper, 2003)
   Dette essayet presenterer en medieteoretisk og populærmusikalsk analyse av Eminem og hans låt "Stan" fra albumet The Marshall Mathers LP, utgitt i 2000. Denne låten danner et samlende fokus for teoretiske og analytiske ...
  • Politiske intensjoner bak satsingen på Grønn omsorg 

   Kogstad, Ragnfrid Eline; Hummelvoll, Jan Kåre; Hopfenbeck, Mark (Notat;3/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: I dette notatet ser vi på politiske intensjoner bak satsingen på ulike tiltak og tjenester som faller inn under Grønn omsorg. Vi gir et historisk tilbakeblikk på BU-satsingen (bygdeutvikling) fra 1990 og utover, ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Ottosen, Arild; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;05/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Psykososialt arbeidsmiljø: endring og nærvær 

   Hafting, Tore (Notat;09/2003, Working paper, 2003)
   Høgskolen fikk forespørsel om å gjøre en evaluering av et kurs i helsefremmende arbeid holdt i en produksjonsbedrift. Tiltaket ble gjennomført som et forprosjekt. Formålet er å redusere sykefraværet ved å endre relasjonen ...