Now showing items 212-220 of 220

  • Å finne veien i en «jungel av klikk» 

   Zachrisen, Berit (7;2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2002. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...
  • Å være minoritetsstudent i grunnutdanning i sykepleie 

   Bekkeli, Liv Helene (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2004, Research report, 2004)
   Med antagelsen at minoritetsstudenter i Høgskolen i Hedmark kan ha andre utfordringer enn i Oslo, var det ønskelig å få en forståelse for minoritetsstudentenes erfaringer med grunnutdanning i sykepleie. Kunnskap om slike ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det har vokst fram et stadig sterkere ønske om å forvalte rypebestandene på bakgrunn av kunnskap om bestandens størrelse og eventuelle effekter av jakt. Dette har ført til at et økende antall rettighetshavere, og ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2005 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breie, Halgrim (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Et økende antall rettighetshavere og leietagere ønsker å tilpasse jaktpresset til rypebe-standens størrelse. Derfor ønsker stadig flere å taksere sine rypeterreng før jakta. Denne rapporten presenterer takseringsresultater ...
  • Årsrapport for skogsfugltaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Skogsfugltaksering ble foretatt i perioden 5. – 20.august 2004 i kommunene Trysil, Hamar, Åmot, Stange, Kongsvinger, Løten, Elverum, Oslo og Larvik. Taksering av skogsfugl startet så vidt i 2000, i 2002 gikk vi ...
  • Økologi i furuskogen : et undervisningsopplegg knyttet til furuskogen der elevene i femte klasse lærer om planter, dyr og økologiske prosesser 

   Kvammen, Per Ivar; Brekke, Mari Lutnæs (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Undervisningsopplegget ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen ...
  • Økologisk landbruk : innovasjon 2000 

   Cottis, Thomas (Høgskolen i Hedmark - Rapport;7/2000, Research report, 2000)
   Denne rapporten inneholder foredragene som ble holdt på den nasjonale fagkonferansen: Økologisk landbruk - innovasjon 2000, i Hamar 25. okober 2000. Foredragene er innenfor de to hovedtemaene for dette årets konferanse: ...
  • Økonomi og planlegging ved forvaltningsprinsippet KONTUS sammenlignet med flatehogst 

   Økseter, Petter; Myrbakken, Severin (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Problemstillingen er å finne ut om det kan være lønnsomt å gå inn i bestand og ta ut de hogstmodne trærne, og la de som forrenter seg mer enn rentekravet stå igjen, for å avvirke på nytt om 20 år. En får andre ...
  • Øremerkede skatter for bedre folkestyre og økt velferd 

   Østre, Stein (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01-2010, Research report, 2010)
   Norsk: Utgangspunktet er at det er en ubalanse mellom privat og offentlig virksomhet i Norge som tilsier en økning av skattenivået. Skattebetalingsvilligheten blant befolkningen (velgerne) er så lav at en betingelse for ...