Show simple item record

dc.contributor.authorTronstad, Henrik
dc.date.accessioned2014-10-28T08:33:01Z
dc.date.available2014-10-28T08:33:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224686
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling / problemfelt: Hvilke faktorer er med på å motivere elever på videregående skole for kroppsøvingsfaget? I min oppgave ønsker jeg å finne ut hvilke faktorer som motiverer elever i kroppsøvingstimene. Metode: Jeg har valg en kvantitativ spørreundersøkelse i form av en gruppe enquetê, som metode i min oppgave. Resultater: Elevene var styrt av både indre og ytre motivasjon i kroppsøvingen. De oppgaveorienterte elevene viste høyere motivasjon enn de prestasjonsorienterte elevene. Det at elevene fikk være med på å bestemme aktiviteten i kroppsøvingstimen bidro til høyere motivasjon. Gode sosiale relasjoner var også med på å bidra til motivasjon i kroppsøvingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmedbestemmelsenb_NO
dc.subjectsosiale relasjonernb_NO
dc.titleMotivasjon til kroppsøving hos elever i den videregående skolennb_NO
dc.title.alternativePupils motivation for physical education in the upper secondary schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record