Now showing items 47-49 of 49

  • Vad får jag för jobb? Kvalitativ studie om universitetsstudenters lärande av karriärkompetenser 

   Nesset, Nina Beate (Master thesis, 2020)
   Dagens arbetsliv kännetecknas av ständiga förändringar bland annat på grund av digitalisering och globalisering. Detta påverkar både organiseringen av arbete och individers möjligheter i karriären. På policynivån inom EU, ...
  • Verdier som grunnlag for karriereveiledning 

   Sandlie, Lars (Master thesis, 2018)
   Denne kvalitative dokumentanalysen tar sikte på å undersøke hvilke verdimessige spenninger i synet på karriereveiledning som kommer til uttrykk i NOU 2016:7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. ...
  • Yrkesutdanning : ikke for hvem som helst 

   Gunnufsen, Mirjam Harr (Master thesis, 2018)
   Retten til videregående opplæring er en grunnmur i det norske utdanningssystemet. Da den ble innført med Reform-94 var det for å gi alle som fullfører grunnskolen et tilbud om opplæring som gir studiekompetanse og/eller ...