Now showing items 36-38 of 38

  • Technological Substrate for the GOGREEN VR Showcase: GOGREEN VR Showcase 

   Calogiuri, Giovanna; Fröhlich, Fred; Flaten, Ole E.; Litleskare, Sigbjørn (Oppdragsrapport;18/2023, Research report, 2023)
   Denne rapporten ble utviklet som en del av forskningsprosjektet «GoGreenRoutes». Nærmere bestemt, rapporten beskriver aktiviteten tilknyttet oppgave 6.4 (arbeidspakke 6), som har som mål å designe og lage en Virtual Reality ...
  • Ulv og utmarksressurser: Økonomiske konsekvenser av ulv på inntekter fra småviltjakt 

   Pedersen, Simen; Angelstam, Per; Ferguson, Michael AD; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;3/2018, Research report, 2018)
   Sentralisert forvaltning av store rovdyr fører ofte til konflikter med lokale interesser og bruk av skogslandskapet. Jakt og jakthunder er viktige både økonomisk og kulturelt. Tilstedeværelse av ulv kan føre til at jegere ...
  • Vilt i vind - Pilotstudier om vindkraftutbyggingens påvirkninger på elg, ulv, jerv og elgjegere 

   Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Di Bernardi, Cecilia; Dyngeland, Cecilie; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Berg, Erik; Helleberg, Philip; Jakobsen, Trym Eirik; Lund, Signe; Miltz, Cecilia (Oppdragsrapport;12/2023, Research report, 2023)
   Som et ledd i det grønne skiftet skjer det for tiden mye vindkraftutbygging i Skandinavia. Etablering av vindkraftverk fører til miljøendringer i form av hogst, infrastruktur som turbiner, transformatorer og kraftlinjer, ...