Now showing items 38-38 of 38

    • Vilt i vind - Pilotstudier om vindkraftutbyggingens påvirkninger på elg, ulv, jerv og elgjegere 

      Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Di Bernardi, Cecilia; Dyngeland, Cecilie; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Berg, Erik; Helleberg, Philip; Jakobsen, Trym Eirik; Lund, Signe; Miltz, Cecilia (Oppdragsrapport;12/2023, Research report, 2023)
      Som et ledd i det grønne skiftet skjer det for tiden mye vindkraftutbygging i Skandinavia. Etablering av vindkraftverk fører til miljøendringer i form av hogst, infrastruktur som turbiner, transformatorer og kraftlinjer, ...