Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Anita
dc.contributor.authorStrandvik, Emma Pedersen
dc.date.accessioned2015-06-25T07:53:12Z
dc.date.available2015-06-25T07:53:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285632
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015nb_NO
dc.description.abstractTittel: Spiseforstyrrelser i skolen (Eating disorders among young students) Problemstilling: 1. Hvordan kan vi som lærere forebygge spiseforstyrrelser i skolen? 2. Hvordan kan vi som lærere oppdage spiseforstyrrelser i skolen? Metode: Vi har benyttet litteraturstudie i denne oppgaven. En litteraturstudie er en kritisk, systematisk gjennomgang av litteratur rundt en valgt problemstilling etterfulgt av en diskusjon og en konklusjon. Formål: Vi vil vite hva det å ha en spiseforstyrrelse egentlig vil si. Vi vil finne ut i hvilken grad vi som lærere i skolen kan være med å forebygge og oppdage elever som kan utvikleeller har utviklet helseskadelige spisevaner. Vi vil vite noe om hvordan vi kan undervise forebyggende i skolen, hvordan vi skal kunne oppdage ungdom i faresonen, og om det finnes kjennetegn. Oppgaven består av en teoridel, viser til fire studier, en drøftingsdel og en konklusjon. Teoridelen omhandler hva spiseforstyrrelser er, ulike former for slike, symptomer og kjennetegn. Ved hjelp av Caplan’s analysemodell skriver vi om hvordan man kan forebygge spiseforstyrrelser ved hjelp av trygghet- og helsefremmende tiltak. Vi bruker noen sitater fra gutter og jenter som forteller om sine egne opplevelser på området. Dette for å underbygge de teoretiske fakta. Senere i oppgaven har vi et resultatkapittel hvor vi tar utgangspunkt i tre artikler som har gjort noen funn med tanke på hva som kjennetegner effektive forebyggende tiltak i skolen. Ett fjerde studie forteller noe om hvordan vi kan oppdage elever i faresonen. Til slutt har vi drøftet funnene opp mot teorien fra teoridelen og med dette kommet frem til en konklusjon knyttet opp mot våre to problemstillinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsenb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectskolenb_NO
dc.subjectforebyggenb_NO
dc.subjectoppdagenb_NO
dc.subjectspisevanernb_NO
dc.subjecthelseskadelignb_NO
dc.subjectelevnb_NO
dc.titleSpiseforstyrrelser blant ungdom i skole. 1: Hvordan kan vi som lærere forebygge spiseforstyrrelser i skolen? 2: Hvordan kan vi som lærere oppdage spiseforstyrrelser i skolen?nb_NO
dc.title.alternativeEating disorders among young studentsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record