• Begrepsforståelse i naturfag hos flerspråklige elever. 

   Brunvoll, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tospråklig fagopplæring kan påvirke en flerspråklig elevs begrepsforståelse og mestringsfølelse i naturfag. For å finne ut om det ble endring med tospråklig fagopplæring, ...
  • Begrepsforståelse og arbeidsmetoder i naturfag. 

   Jørgensen, Hanne Westmo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven er det undersøkt hvordan begrepsforståelse kan øke elevenes begrepsforståelse gjennom ulike arbeidsmetoder. Jeg utførte en kvalitativ studie hvor jeg ved hjelp av rammeverket ”fra ord til begrep” ...
  • Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

   Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...
  • Elevers forståelse av naturvitenskapens egenart gjennom utforskende arbeidsmåter. 

   Krogsæter, Bjørn Erik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven bygger på en kvalitativ studie, hvor det ble gjort intervjuer knyttet til utforskende arbeidsmåter, naturvitenskapens egenart og elevenes epistemologiske forståelse av dette. Ut ifra dette er min ...
  • Gjør naturfagen mer motiverende! 

   Einmo, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven handler om motivasjon hos elever, og hvordan ulike arbeidsmetoder motiverer elever i naturfag. Hvilken type motivasjon elever har, deres mestringsopplevelse og målsetting. Alt dette med en sammenheng ...
  • «Hva er benevninga?» Elevers møte med regneoppgaver i naturfag. 

   Flesvig, Sindre Syversen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne kvalitative og empiriske oppgaven bygger på problemstillingen: «Hvordan møter elever regneoppgaver i naturfag?». Oppgaven er dagsaktuell fordi læreplanen i naturfag ble revidert til skolestart høsten 2013, ...
  • Is the sky the limit? 

   Edvartsen, Guro Sotkajærvi (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven har en engelsk tittel, «Is the sky the limit?», noe som gjenspeiler både problemstillingen, og at jeg har basert oppgaven på funn som er gjort på en feltstasjon i Canada. Oppgaven viser til funn om hvordan ...
  • Korleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag? 

   Himle, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein ...
  • Kreativ skriving i naturfag. 

   Trønnes, Maya (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk:Problemstillingen min er: ”Hvordan viser elever forståelse for kjemiske reaksjoner i kreative tekster?” Metoden for min studie er å analysere 6 kreative tekster fra tre forskjellige elever. Disse elevene er ...
  • Lærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet. 

   Voldheim, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og ...
  • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

   Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...
  • Naturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på? 

   Emilsen, Nina Cathrine Olstad (Bachelor thesis, 2013)
   Å ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets ...
  • Relevant naturfagundervisning? 

   Sandvold, Christine Turter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, ...