Now showing items 58-67 of 67

  • Roller for management accounting and control i nettverk 

   K. Sønsteby, Rune; Østvang, Marianne (Master thesis, 2018)
   Management accounting and control (MAC) er tradisjonelt ansett for å ha en passiv rolle i virksomhetsstyring (Chapman, 2005; Skærbæk & Tryggestad, 2010). Med utgangspunkt i Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes og Nahapiet ...
  • Samarbeid for innovasjon i skiftende omgivelser 

   Enger, Ole Henrik (Master thesis, 2020)
   Det å bedrive utviklingsarbeid i bedrifter er helt nødvendig for å møte markedets stadig skiftende behov. Det kreves tid og ressurser for å erverve den nødvendige markedsinnsikten som trengs for å skape verdiforslag som ...
  • Samspillet mellom organisatorisk læring, ressursintegrasjon og tjenesteinnovasjon 

   Lillehovde, André Drågen; Vevik, Ståle Meek (Master thesis, 2021)
   Ressursintegrasjon er fundamentalt for verdiskaping (Vargo & Lusch, 2016), og dermed for tjenesteinnovasjon som også er verdiskaping (Findsrud, 2020; Priem, 2007). Findsrud og Dehling (2019) argumenterer for at ressursintegrasjon ...
  • Sirkulær økonomi - et plaster på såret eller løsningen for å nå bærekraftsmålene? 

   Hochlin, Hanne; Andreassen Høyem, Daniel (Master thesis, 2020)
   En hovedårsak til forverring av det globale miljøet er dagens mønster av produksjon og forbruk, ofte referert til som den lineære økonomien. Dette studie er sentrert rundt skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi. Hvor ...
  • Strategisk analyse og fundamental verdsettelse av K. A. Rasmussen 

   Huse, Håkon (Master thesis, 2020)
   Formålet til denne masteroppgaven i økonomi og ledelse er å analysere, og deretter verdsette K. A. Rasmussen per 31.12.2018. Analysene som er utført er basert på offentlig informasjon i form av årsrapporter, så vel som ...
  • The impact of social and environmental CSR communication on brand image 

   Godø, Silje Brandtzæg; Hölzle, Svenja (Master thesis, 2022)
   Formål: Formålet med denne studien er å utforske hvilken påvirkning CSR (corporate social responsibility) kommunikasjon har på kundens merkevareoppfattelse, presist merkevarebilde. Design/metode/tilnærming: Forskningen ...
  • The impact of social and environmental CSR communication on brand image 

   Godø Silje Brandtzæg; Hölzle Svenja (Master thesis, 2022)
   Formål: Formålet med denne studien er å utforske hvilken påvirkning CSR (corporate social responsibility) kommunikasjon har på kundens merkevareoppfattelse, presist merkevarebilde. Design/metode/tilnærming: Forskningen ...
  • USE OF AGILE METHODOLOGIES IN DIGITAL TRANSFORMATION BARRIERS 

   Ayaz, Muhammad Saleem; Shaukat, Zaeem (Master thesis, 2021)
   Abstract We are living in a global world and this feeling of living globally connected digitalization has brought this concept clearer to every member of society. The rapid increase in technological advancement & innovation ...
  • Verdisamskapingens innflytelse på tilfredshet blant brukere av streamingtjenester for musikk; en tjenestedominant tilnærming 

   Bolstad, Victoria; Lie, Dennis (Master thesis, 2017)
   Hensikten med studien er å belyse sammenhengen mellom verdisamskaping og tilfredshet gjennom samspill mellom kunder i musikkstreamingtjenester. Brukerne av disse tjenestene kan ses på som at de er i en samskapingsprosess, ...
  • Vindkraft i Norge: hvilke drivere fremmer lokal motstand? 

   Torunn Pedersen, Elle; Selsnes, Lise (Master thesis, 2019)
   Denne studien omhandler drivere av lokal motstand mot vindkraft i Norge. Vi har særlig ønsket å se nærmere på hvordan lokal motstand oppstår og hva slags drivere som er relevante for lokal motstand. Forskningen er basert ...