• Ledelse av barnehagens læringsmiljø 

   Stensrud, Elin Tangen (Master thesis, 2020)
   Norsk: Bakgrunnen for tematikken i denne avhandlingen er forskning, som viser at de ansatte i barnehagen sin kompetanse er den viktigste faktoren for at barna skal få utnyttet sitt potensiale for læring og utvikling. Denne ...
  • Ledelse av skoleutvikling 

   Rønning, Ann-Merethe Sjaaeng (Master thesis, 2020)
   Norsk: Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne svar på hvordan ledelsen kan jobbe for å utvikle pedagogenes praksis, og benytte seg av opplæringslovens (1998) §9a i arbeidet, slik at enkeltindividets rettigheter ...
  • Mellomlederen – en betydningsfull utviklingsleder i skolen? 

   Nordseth, Knut Olav (Master thesis, 2020)
   Norsk: Bakgrunnen for tematikken i denne oppgaven er både de nasjonale og de internasjonale utdanningsforskerne sine funn som betrakter at skoleledelse er avgjørende for et vellykket forbedringsarbeid i skolen. Mellomlederrollen ...
  • Mestringsorientert ledelse fra midten 

   Wetting, Rune (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne oppgaven handler om mellomlederen i videregående skole, sett fra ulike perspektiver rettet mot elevenes gjennomføring og læringsutbytte. Hensikten med de artiklene og denne masteroppgaven har utgangspunkt i ...
  • Skoleleders rolle i utviklingsarbeidet – overmenneske eller lagleder 

   Robsahm, Marion (Master thesis, 2020)
   Norsk: En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med god pedagogisk og faglig kompetanse, og skoleledere som legger til rette for lærernes læring (Hattie, 2013). Forskningen peker også på verdien av skoleeiernivået ...
  • Å lede forbedringsarbeid 

   Aglen, Bodil (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne masteroppgaven inneholder to delstudier og en overbyggende kappe. Formålet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan ledere av barnehagen kan lede forbedringsarbeid i barnehagen. Det er gjennomført ...