• Length-weight relationships of 107 osseous and 9 cartilaginous fish species on a shelf-break zone of the eastern Mediterranean Sea 

  Mutlu, Erhan; Miglietta, Claudia; de Meo, Ilaria; Deval, Mehmet Cengiz (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Overall and spatiotemporal total length-weight relationships (LWR) were studied for the 116 fish composing of 107 osseous and 9 cartilaginous fish species collected by otter trawl in the shelf and upper slope of Gulf of ...
 • "Innsats er diffust". En kvalitativ intervjustudie om læreres forståelse og vurdering av innsats i kroppsøving. 

  Walaker, Kristian (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere forstår og vurderer innsats på ungdomsskolen. Grunnen til at dette ble undersøkt er den mangelfulle forskningen nasjonalt på feltet over ...
 • Nyutdannede lærere i skolen 

  Hvalbye, Inger Pernille; Haugen, Vegard Eide (Master thesis, 2022)
  Dette er en masteroppgave i pedagogikk, skrevet med hensikt om å gi større innsikt i hvordan rutiner for mottak og oppfølging kan bidra til en god oppstart hos nyutdannede lærere. Denne kvalitative studien undersøker hvordan ...
 • Nyutdannede lærere i skolen 

  Hvalbye, Inger Pernille; Haugen, Vegard Eide (Master thesis, 2022)
  Dette er en masteroppgave i pedagogikk, skrevet med hensikt om å gi større innsikt i hvordan rutiner for mottak og oppfølging kan bidra til en god oppstart hos nyutdannede lærere. Denne kvalitative studien undersøker hvordan ...
 • Ny læreplan, nye tema, nytt innhold… eller? 

  Bog, Solveig Emelie (Master thesis, 2022)
  Høsten 2020 ble det innført et nytt læreplanverk i Norge, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I dette læreplanverket ble det innført tre nye tverrfaglige temaer: bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring ...

View more