Now showing items 58-75 of 75

  • Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk status 

   Larsen, Frode (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Frode Larsen, Bachelor i Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, 2010-2013. Høyskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk ...
  • Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon 

   Alvestad, Stian Fantoft (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Stian Fantoft Alvestad Tittel: Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon Tema: Kosthold og mental helse Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom sammesetningen fett i kostholdet og depresjon? ...
  • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

   Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
   Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
  • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

   Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...
  • Sosial ulikhet i ungdoms kosthold 

   Holtan, Pernille Lundervold (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Pernille Lundervold Holtan Oppgavens tittel: Sosial ulikhet i ungdoms kostholdsvaner Problemstilling: Hvordan påvirker sosioøkonomisk posisjon kostholdet til ungdom? Hvilken indikator på sosioøkonomisk ...
  • Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

   Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...
  • Sosial ulikhet og psykisk helse 

   Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...
  • Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

   Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...
  • Sosialisering til friluftsliv: sosialiseringsinstansenes rolle i oppveksten 

   Lorgen, Heidi (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan friluftsliv i oppveksten påvirke våre friluftslivsvaner i voksen alder? Metode: Kvalitativ metode er benyttet i denne oppgaven. Innsamling av data har foregått ved å benytte det individuelle ...
  • Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom 

   Haugen, Malin Hvam (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter Malin Hvam Haugen Oppgavens tittel Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom. Problemstilling Hvilken betydning kan foreldres sosioøkonomiske posisjon ha for utvikling av angst og depresjon ...
  • Sosioøkonomisk status og elektronisk helseinformasjon. 

   Nielsen, Sabrina Gjerstad (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke eksisterende digitale skiller mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status. Problemstillingen handler om forskjeller i tilgang til og bruk av elektronisk helseinformasjon, i ...
  • Terapiridning - Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. 

   Flåum, Jeanette (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Jeanette Flåum Oppgavetittel: Terapiridning – Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. Problemstilling: Hvilke positive og negative helseeffekter har terapiridning på barn med cerebral ...
  • Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme 

   Buaune, Charlotte (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Charlotte Buaune Tittel: Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme Problemstilling: I hvilken grad kan gratis skolemat forebygge overvekt og fedme hos barn i barne- ...
  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidslivet 

   Sellereite, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse mulig effekt som tilrettelegging av fysiske aktivitetstiltak kan tenkes å ha på bedrifters sykefravær. Metode: Datamaterialet hentes inn som følge av en spørreundersøkelse og oppgaven ...
  • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

   Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
   Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
  • Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet 

   Halling, Øystein Brevig (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Øystein Brevig Halling, Bachelor i Folkehelse 2011-2014, Høgskolen i Hedemark. Oppgavens tittel Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet Problemstilling ”Hvordan kan friminuttene, skolens utearealer og ...
  • Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil 

   Rype, Line Therese (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Line Therese Rype Tittel på oppgaven: Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil. Problemstilling: Hvilke endringer kan oppnås gjennom et vektreduksjonsprogram for overvektige, med tanke ...
  • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

   Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
   Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...