Now showing items 14-33 of 75

  • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

   Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
  • Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening 

   Nordnes, Ekta Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening Problemstilling: Hvilken effekt har styrketrening på forebygging av fall blant eldre kvinner? Metode: Litteraturstudie Resultat: Studiene brukt i ...
  • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

   Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
  • Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Fysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon? 

   Fuglesteg, Evy Marlene (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

   Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
  • Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter 

   Vikman, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Ingrid Vikman Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter. Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet på den helserelaterte livskvaliteten til slagpasienter? - ...
  • Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi - En litteraturstudie 

   Thoreplass, Tone Berit (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tone Berit Thoreplass, Bachelor i Folkehelse, 2013- 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi- En ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Kongssund, Mia (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Mia Kongssund Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse Problemstilling: ”Hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe til å redusere angst og depresjon hos voksne mennesker?” Metode: Litteraturstudie. Resultat: ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...
  • Fysisk aktivitet og sosial angst 

   Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...
  • Fysisk aktivitet som forebygging og behandling av depresjon – En litteraturstudie 

   Engen, Siv (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: På hvilken måte kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av depresjon hos voksne? Teori: I teoridelen ses det på fysisk aktivitet, anbefalingene for fysisk aktivitet, helsegevinster og ...
  • Fysisk aktivitet ved behandling av angst: Styrketrening vs kondisjonstrening 

   Aasen, Fredrik (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Fredrik Aasen Hensikt: Å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å behandle angst, eventuelt hvordan. Finne ut om styrke- og kondisjonstrening gir ulik effekt på personer med angstlidelser og angst ...
  • Fysisk inaktivitet blant ungdom; en betraktning av konsekvenser og tiltak betraktning av konsekvenser og tiltak 

   Langholen, Tara Helene Menes (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tara Helene Menes Langholen Formål: Inaktive personer har større risiko for utvikling av nedsatt helse og sykdom. Formålet med denne oppgaven er å se på noen konsekvenser ved inaktivitet og hvilke tiltak som ...
  • Gratis skolemåltid for å redusere sosiale ulikheter i barns kosthold 

   Haugli, Gro (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling I hvilken grad kan gratis skolemåltid være med å utjevne de sosiale ulikhetene i kostholdet hos barn og unge i skolen? Teori Beskrivelse av sosiale ulikheter, hvordan sosioøkonomisk status måles og ...
  • Hvilke effekter har det å løpe barbeint kontra det å løpe med løpesko? 

   Nymo, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke effektene av barbeintløping og løping med løpesko. For å finne ut av dette ønsker jeg å knytte oppgaven opp mot følgende kategorier: løpesko, en barbeint løpeteknikk, ...
  • Hvordan kan endringer i kostholdet påvirke sykdomsutviklingen hos voksne personer med diabetes mellitus type 2? 

   Haugvaldstad, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Ingrid Haugvaldstad Oppgavens tittel Hvordan kan endringer i kosthold påvirke sykdomsutviklingen hos voksne med diabetes mellitus type 2? How can changes in diet affect the development of type 2 diabetes mellitus among ...
  • Hvordan kan fysisk aktivitet virke som behandlingsmetode ved mild og moderat depresjon? 

   Berge, Tone Nordholmen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan virke som behandlingsmetode ved mild til moderat depresjon. Metode: Litteraturstudie. Diskusjon: Det er postulert en rekke gunstige ...
  • Hvordan kan fysisk aktivitet, kosthold og medisinering forebygge utvikling av type 2 diabetes hos personer i en pre diabetes fase? 

   Tveten, Georg Balder (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Georg Balder Tveten Tittel Hvordan kan fysisk aktivitet, kosthold og medisinering forebygge utvikling av type 2 diabetes hos personer i en pre diabetes fase? Forskningsområde Forskning viser at mennesker ...