Now showing items 21-40 of 75

  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidslivet 

   Sellereite, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse mulig effekt som tilrettelegging av fysiske aktivitetstiltak kan tenkes å ha på bedrifters sykefravær. Metode: Datamaterialet hentes inn som følge av en spørreundersøkelse og oppgaven ...
  • Hvordan kan endringer i kostholdet påvirke sykdomsutviklingen hos voksne personer med diabetes mellitus type 2? 

   Haugvaldstad, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Ingrid Haugvaldstad Oppgavens tittel Hvordan kan endringer i kosthold påvirke sykdomsutviklingen hos voksne med diabetes mellitus type 2? How can changes in diet affect the development of type 2 diabetes mellitus among ...
  • Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet 

   Halling, Øystein Brevig (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Øystein Brevig Halling, Bachelor i Folkehelse 2011-2014, Høgskolen i Hedemark. Oppgavens tittel Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet Problemstilling ”Hvordan kan friminuttene, skolens utearealer og ...
  • Hvordan kan vekten reduseres hos overvektige barn ved hjelp av skolebaserte tiltak som fremmer fysisk aktivitet? 

   Skogestad, Asbjørn (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Asbjørn Skogestad, Bachelor Folkehelse, 2011-2014. Problemstilling Hvordan kan vekten reduseres hos overvektige barn ved hjelp av skolebaserte tiltak som fremmer fysisk aktivitet? Teori Om overvekt og ...
  • Hvordan mennesker opplever sin egen helse - en litteraturstudie med fokus på sosiale ulikheter 

   Pedersen, Svein Strøm (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Svein Strøm Pedersen, Bachelor i Folkehelse, 2011-2014. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Hvordan mennesker opplever sin egen helse – en litteraturstudie med fokus på ...
  • Eldre og styrketrening 

   Brekka, Liv (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Liv Brekka, student på Høgskolen i Hedmark. Oppgavens tittel: Eldre og styrketrening. Problemstilling: Hvordan påvirker styrketrening eldres fysiske funksjonsevne? Teori: Omhandler eldrebølgen, ...
  • Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? 

   Kjelgren, Trude (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Trude Kjelgren Tittel: Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? Problemstilling: ”I hvilken grad endrer fysisk aktivitet sykdomsopplevelsen hos unge pasienter med ...
  • Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening 

   Nordnes, Ekta Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening Problemstilling: Hvilken effekt har styrketrening på forebygging av fall blant eldre kvinner? Metode: Litteraturstudie Resultat: Studiene brukt i ...
  • Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter 

   Vikman, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Ingrid Vikman Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter. Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet på den helserelaterte livskvaliteten til slagpasienter? - ...
  • Over skyene er himmelen alltid blå 

   Sagmoen, Ingvild Skirbekk (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Ingvild Skirbekk Sagmoen Tittel: Over skyene er himmelen alltid blå Problemstilling: Hvilke mestringsstrategier benyttes for å oppnå en bedret livskvalitet for voksne med langvarig somatisk sykdom? Metode: ...
  • Kan regelmessig fysisk aktivitet påvirke selvfølelse og/eller depresjonssymptomer hos ungdom og unge voksne? 

   Hansen, Christopher (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Christopher Hansen Oppgavens tittel: Kan regelmessig fysisk aktivitet påvirke selvfølelsen og/eller depresjonssymptomer hos ungdom og unge voksne? Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

   Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
  • Effekten av kosttilskudd på styrke- og hypertrofitrening: en litteraturstudie 

   Aarøi, Nora Knutsen (Bachelor thesis, 2015)
   Som folkehelsearbeider kan det være relevant å kunne gi råd som kommer eventuelle klienter til gode, når det gjelder å bygge en sterk og stødig kropp. Derfor vil jeg i denne undersøkelsen finne svaret på problemstillingen ...
  • Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon 

   Alvestad, Stian Fantoft (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Stian Fantoft Alvestad Tittel: Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon Tema: Kosthold og mental helse Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom sammesetningen fett i kostholdet og depresjon? ...
  • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

   Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Kongssund, Mia (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Mia Kongssund Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse Problemstilling: ”Hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe til å redusere angst og depresjon hos voksne mennesker?” Metode: Litteraturstudie. Resultat: ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – En litteraturstudie. 

   Roer, Grethe Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Grethe Emilie Roer, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – en litteratur ...
  • Motivasjon for livsstilsendring 

   Kristoffersen, Heidi (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Heidi Kristoffersen Tittel på oppgaven: Motivasjon for livsstilsendring. Problemstilling: Hvilken betydning har indre og ytre motivasjon for fysisk aktivitet i ulike faser av en livsstilsendring? Metode: I ...
  • Psykisk helse og aktivitet i naturen 

   Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
   May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...
  • Fysisk aktivitet ved behandling av angst: Styrketrening vs kondisjonstrening 

   Aasen, Fredrik (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Fredrik Aasen Hensikt: Å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å behandle angst, eventuelt hvordan. Finne ut om styrke- og kondisjonstrening gir ulik effekt på personer med angstlidelser og angst ...