Now showing items 95-99 of 99

  • Variasjon for variasjonens skyld? 

   Eriksen, Charlotte Myking (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. Læreren har ofte et bredt utvalg av variasjonsmetoder som kan brukes for å variere innfallsvinkler, aktiviteter og arbeidsmåter ...
  • Verket og verden: sosialisering via skjønnlitteratur 

   Ruud, Maja (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Oppgaven er forankret i pedagogikkens sosialiseringsteori og norskfagets litteraturdidaktikk, og tar for seg hvordan skjønnlitteratur kan benyttes for å stimulere elevenes evne til empati og selvinnsikt. Evne ...
  • Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

   Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...
  • Vurdering for(er) læring 

   Ali, Basim Gullord (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven er et kvantitativt studie om egenvurdering og vurdering for læring. Oppgavens problemstilling har med hvordan dette kan være med å påvirke elevenes læring. Det er to 8. klasser fra samme ...
  • Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

   Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...