• Uformell formel i grunnskolens musikkfag 

   Simensen, Jacob Hagelund (Master thesis, 2021)
   Norsk: De siste tiårene har man sett at uformelle læringsstrategier får større plass i det musikkfaglige både i skolen og i musikkpedagogisk forskning. Både for belyse tematikken rundt uformelle læringsstrategier ytterligere, ...
  • Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen 

   Øien, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer ...
  • UiU - Det forebyggende arbeidet mellom intensjoner og virkelighet 

   Audestad, Liv Berit (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie av 5 læreres kompetanseheving etter et nasjonalt, skolebasert kompetanseutviklingsprogram, kalt «Ungdomstrinn i utvikling». Målet med myndighetenes satsing var at kompetansehevingen ...
  • Ukentlig innslag av 30-s sprinter har moderat effekt på sprintprestasjon hos elitesyklister gjennom 3-uker sesongpause 

   Løvlien, Ine (Master thesis, 2020)
   Hensikt: Elitesyklister tillater seg typisk en 2-3 uker lang pause ettersesongen. Flere studier har observert reduksjon i prestasjonsparametre etter en slik sesongpause, men å vedlikeholde prestasjonsnivået har vist seg å ...
  • Ulik bakgrunn – ulik erfaring med kroppsøvingsfaget? 

   Østrem, Bjørg Ellinor (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan elever i videregående skole opplever kroppsøvingsfaget, og om de opplever at de blir behandlet likeverdig uavhengig av deres forutsetninger og deres sosiokulturelle bakgrunn. ...
  • Ulike aktivitetsobjekter hos mink: kan kjøttbein redusere pelsgnag hos minktisper? 

   Hegnes, Hilde (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Dyrevelferd har de siste årene fått større prioritering i den norske pelsdyrnæringa. I den forbindelse har det blitt lagd en handlingsplan med konkrete mål for produsenter av pels. I tillegg har det blitt gjort fler og ...
  • Ulike faktorer som påvirker innovativ atferd hos ansatte i helsesektoren 

   Olsen, Bente Kristin Langvik (Master thesis, 2023)
   Helsesektoren er et fagfelt som preges av rask utvikling, samtidig som kostnadene stiger. For å øke innovasjonsevnen, er det avgjørende at ansatte innenfor helsesektoren har høy innovativ atferd og har et ønske om å utvikle ...
  • Ulike påvirkningsfaktorer som barrierer og inntak av frukt, bær og grønnsaker 

   Lungård Herjuaune, Katrine (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Et daglig inntak av frukt, bær og grønnsaker på 500g er anbefalt for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og metabolsk syndrom. Statistikk viser at befolkningen i Innlandet ...
  • Ulike perspektiv på skulefråvær 

   Undheim, Marianne (Master thesis, 2023)
   Samandrag Denne kvalitative masteroppgåva sett fokus på korleis ein kan forstå skulefråvær ut ifrå ulike perspektiv. Eigen erfaring som LOS og forsking finn at skulefråvær i stor grad blir forstått via eit individperspektiv ...
  • Ulike såmaskiners og gjødslingsstrategiers innvirkning på avlingsnivå og økonomi i kornproduksjon 

   Stenberg, Henrik; Stenberg, Christoffer (Bachelor thesis, 2013)
   Målet med oppgaven har vært å se på muligheter for å forenkle korndyrking i Norge. Både med et økonomisk tilsnitt og praktiske tilnærminger. Gjennom oppgava blir såmaskina gått gjennom - en forklaring av hvordan den fungerer ...
  • Ulike tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling i læreverk i naturfag 

   Mari Myrvold (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i hvordan bærekraftig utvikling kommer til utrykk i læreplanen LK20 og lærevekt i naturfag. Litteratur vektlegger og peker på lærebøkenes og lærebokoppgavenes betydelige rolle i ...
  • Ulike typer teaterdukker : materialvalg, konstruksjon og bevegelighet 

   Ekern, Kirsten (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten presenterer arbeid med framstilling av teaterdukker. Rapporten er delt i to. Den første delen tar opp teaterdukker mer generelt. Blant annet blir teaterdukker som fenomen behandlet. Det blir videre diskutert ...
  • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

   Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
   Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
  • Ulv i Norge pr 15. november 2013 : foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014 : Rapport 1 

   Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas (Research report, 2013)
  • Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2001-2002 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkon; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;02/2002, Research report, 2002)
   Målsettingen med vinterens bestandsovervåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i felles utarbeidet ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2002-2003 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Rønning, Håvard; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2002-03 var å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2003-2004 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Strømseth, Thomas H.; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2003-04 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2004-2005 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2004-05 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2005-2006 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2006)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2005-06 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2006-2007 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2006-07 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...