• Anerkjennelse, et felles verdensbilde? 

  Anderssen, Pia Konstanse; Noem, Lars (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaver tar for seg anerkjennelse i klasserommet med utgangspunkt i problemstillingen “På hvilke måter kommer lærerens anerkjennelse av elever på mellomtrinnet til uttrykk i zambisk og norsk skole?” Studien ...
 • Anerkjennelse, et felles verdensbildet? 

  Anderssen, Pia Konstanse; Noem, Lars (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaver tar for seg anerkjennelse i klasserommet med utgangspunkt i problemstillingen “På hvilke måter kommer lærerens anerkjennelse av elever på mellomtrinnet til uttrykk i zambisk og norsk skole?” Studien ...
 • Teachers' cognition on teaching about racism 

  Bjerkestrand, Marte (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven utforsker hvordan lærere på ungdomsskolen underviser om rasisme og hva de anser som viktig i den sammenheng. Ved å undersøke rasisme gjennom et teoretisk perspektiv, har rasisme som begrep har vist seg ...
 • Integrating local ecological knowledge and remote sensing reveals patterns and drivers of forest cover change: North Korea as a case study 

  Elves‑Powell, Joshua; Dolan, Jai; Durant, Sarah M.; Lee, Hang; Linnell, John Durrus; Turvey, Samuel T.; Axmacher, Jan C. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Satellite-based remote sensing approaches provide a cost-efficient means to collect information on the world’s forests and to repeatedly survey large, or inaccessible, forest areas. However, it may not always be possible ...
 • Using ecological niche modelling to prioritise areas for conservation of the critically endangered Buffy-Headed marmoset (Callithrix flaviceps) 

  Bataillard, Léa; Eriksen, Ane; de Melo, Fabiano R.; Milagres, Adriana P; Devineau, Olivier; Vital, Orlando V (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Endemic to the Atlantic Forest in Southeastern Brazil, the critically endangered Buffy-Headed marmoset (Callithrix flaviceps) is lacking the required attention for effective conservation. We modelled its ecological niche ...

Vis flere