Now showing items 5323-5342 of 5497

  • Virtual Reality som et tilbud til pasienter etter kirurgi Erfaringer fra en pilotutprøving 

   Skavern, Hege Jansen; Sandsdalen, Tuva; Skaug, Marit Aralt (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Det er økende interesse for å undersøke om Virtual Reality (VR) er egnet som avledning eller distraksjonsterapi ved smerter. Hovedmålet med denne studien var 1) å innhente praktiske erfaringer med tilrettelegging ...
  • Vises nok kjærlighet? En besvarelse om påvirkningsfaktorer elever kan møte i den sørafrikanske utdanningen 

   Lund, Line (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Oppgavens mål var å kunne svare på hvilke faktorer som kunne påvirke elevens utdanning med tanke på hjemmemiljøet, skolemiljøet og elevforutsetninger som kunne medføre repetisjon av klasser, samt drop-out. Ved ...
  • Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet. 

   Nordahl, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne artikkelen presenteres det en analyse av hvorfor et fokus på læring er avgjørende i utdanningssystemet. John Hattie sin studie «Visible Learning» settes inn i denne sammenhengen, og det argumenteres for hvordan ...
  • Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry 

   Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The point of departure for this article is ‘the visual turn’, the proclaimed need for specific competencies, and furthermore the lack of clarity in the concepts and the lack of research that accompany the use of images. ...
  • Visual-Constructional Ability in Individuals with Severe Obesity: Rey Complex Figure Test Accuracy and the Q-Score 

   Sargenius, Hanna; Bylsma, Frederick; Lydersen, Stian; Hestad, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The aims of this study were to investigate visual-construction and organizational strategy among individuals with severe obesity, as measured by the Rey Complex Figure Test (RCFT), and to examine the validity of the Q-score ...
  • Visualizing practices in project-based design: tracing connections through cascades of visual representations 

   Whyte, Jennifer; Tryggestad, Kjell; Comi, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Project-based design involves a variety of visual representations, which are evolved to make decisions and accomplish project objectives. Yet, such mediated and distributed ways of working are difficult to capture through ...
  • Visuell forskningsformidling - Det retoriske bildet framfor vitenskapelig tekst 

   Fryjordet, Karen-Ingrid (Master thesis, 2016)
   Norsk: I denne masteroppgaven ser jeg på hvordan vitenskapelig forskning formidles via visuelle uttrykk som det bilder er. Caset i min masteroppgave er Forskning.no der jeg ser på hvordan de bruker bilder for å formidle ...
  • Vitamin D3 supplementation does not enhance the effects of resistance training in older adults 

   Mølmen, Knut Sindre; Hammarström, Jens Konrad Daniel; Pedersen, Karianne; Lie, Anne Cecilie Lian; Steile, Ragnvald B.; Nygård, Håvard; Khan, Yusuf; Hamarsland, Håvard; Koll, Lise; Hanestadhaugen, Marita; Eriksen, Atle Lie; Grindaker, Eirik; Whist, Jon Elling; Buck, Daniel; Ahmad, Rafi; Strand, Tor Arne; Rønnestad, Bent R.; Ellefsen, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Lifestyle therapy with resistance training is a potent measure to counteract age-related loss in muscle strength and mass. Unfortunately, many individuals fail to respond in the expected manner. This phenomenon ...
  • Viten og vilje : en kvantitativ undersøkelse av vitensentre som inspirasjonskilde til ungdoms ønske om å velge realfaglig utdanning 

   Foss, Marte Helene (Master thesis, 2014)
   Det overordnede temaet for denne masteroppgaven er hvorvidt vitensentrene i Norge inspirerer ungdom til et ønske om å velge realfaglig utdanning. Falk og Dierkings (2013) kontekstuelle læringsmodell bidrar til å se helheten ...
  • Vitenskapelig publisering og investering i forskning 

   Mønness, Erik Neslein (Notat, Working paper, 2010)
   Norsk: Utvikling av vitenskapelige publikasjonspoeng i Høgskolen i Hedmark analyseres i lys av styrets allokering av midler og satsing på vitenskapelig utvikling for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU). Innsatsen gir ...
  • Vocabulary as a linguistic component in foreign language teaching. An analysis of three course books for year 5 in Norway 

   Stenseth, Ann-Kristin (Master thesis, 2008)
   English: The views on both the position and type of vocabulary teaching have changed over the years. The development of the different teaching approaches has been influenced by the trends in general linguistic theory. ...
  • Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech 

   Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this paper, we investigate a prosodic-phonetic feature in child-directed speech within a dynamic, complex, interactive theoretical framework. We focus on vocalic intrusions, commonly occurring in Norwegian word initial ...
  • Voices from the Peripheries: A Study of the Regional Film and Television Business in Norway 

   Sand, Stine Agnete (Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer;9, Doctoral thesis, 2017)
   This thesis is a study of how regional film and television companies in Norway manage to survive and achieve their goals in the context of a larger film and television business that is centralised, economically fragile, ...
  • Vokalopptak i populærmusikken 

   Sætre, Sveinung; Sollie, Petter Nebb (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven er basert på en praktisk gjennomføring av vår problemstilling, med underbyggende teoretisk litteratur. Med denne oppgaven ønsket vi å rette et større fokus på den u-prosesserte innspillingen av vokal ...
  • Voksenrollen i barns kroppslige lek. 

   Stenseng, Ivar (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg voksenrollen i barnehagebarns kroppslige lek. Den kroppslige leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen. Hvordan barnehagens ansatte ser på denne typen lek er viktig for ...
  • Voksenrollen og sosial kompetanse i barnehagen. 

   Westbye, Siv (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er hvordan personalet i barnehagen kan hjelpe barn som sliter med innagerende atferd i møte med jevnaldrende barn, slik at de får et godt samspill. Formålet med oppgaven er å sette søkelyset ...
  • Vold og trusler mot sykepleiere i somatiske sykehus 

   Johansen, Frode (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Vold og trusler mot sykepleiere er et økende problem, med store konsekvenser både menneskelig og samfunnsøkonomisk, og er en betydelig risikofaktor for langtids sykefravær. Det mangler fortsatt kunnskap om ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 

   Normann, Tom (Student paper, others, 2013)
   Innledning: Denne prosjektoppgaven er en del av årsstudium krisehåndtering 2013. Problemstillingen for oppgaven er å peke på utfordringer knyttet til vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen. Oppgaven vil omhandle ...
  • Vold og trusler om vold i førstelinjen. Om lederskap og et trygt arbeidsmiljø 

   Ellingsen, Pål; Hafting, Tore; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vold og trusler om vold mot ansatte i førstelinjen er utbredt. Utfordringen er hvordan ledere og ansatte kan arbeide sammen for et arbeidsmiljø uten vold og trusler. Målet med artikkelen er å drøfte tiltak ledere og ansatte ...
  • Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. 

   Faldet, Ann-Catrin; Lekhal, Ratib (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Norsk: Kunnskapen om jenter med et volds- og aggresjonsproblem er langt mer sparsom enn tilsvarende vansker hos gutter. Denne studien utnytter data fra 9442 elever, hvorav 60 jenter og 254 gutter er definert til å ha ...