Now showing items 28-47 of 99

  • Formativ vurdering på 9.trinn. Om vurdering, motivasjon og mestring. 

   Bågårud, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne kvalitative og empiriske bacheloroppgaven bygger på problemstillingen: Hvordan påvirker formativ vurdering til økt motivasjon og mestring hos elever på 9.trinn? En forutsetning for optimal læring og utvikling ...
  • Gjør naturfagen mer motiverende! 

   Einmo, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven handler om motivasjon hos elever, og hvordan ulike arbeidsmetoder motiverer elever i naturfag. Hvilken type motivasjon elever har, deres mestringsopplevelse og målsetting. Alt dette med en sammenheng ...
  • Hjem – skole-samarbeid, – en kilde til bedre tilpasset RLE-undervisning? 

   Nordberget, Edith Aune (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Dagens RLE-lærer har i sitt klasserom flere forskjellige religioner og livssyn representert, og læreren har nå mulighet til å tilpasse sin undervisning til dette mangfoldet. Dette mangfoldet av religioner og livssyn ...
  • Hjem-skole samarbeid i namibiske skoler. 

   Braskerud, Gard Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hjem-skole samarbeid ved tre ulike namibiske skoler; en fattig, en relativt velstående og en velstående skole. Forskningen er basert på observasjon og intervju av ansatte ved ...
  • «Hva er benevninga?» Elevers møte med regneoppgaver i naturfag. 

   Flesvig, Sindre Syversen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne kvalitative og empiriske oppgaven bygger på problemstillingen: «Hvordan møter elever regneoppgaver i naturfag?». Oppgaven er dagsaktuell fordi læreplanen i naturfag ble revidert til skolestart høsten 2013, ...
  • Hvordan undervisning om religiøse fortellinger kan sørge for kunnskap, fremme forståelse og etterkomme internasjonale retningslinjer for undervisning i livstolking. 

   Risbakken, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgaven undersøker hvordan RLE-faget kan etterkomme internasjonale anbefalinger for undervisning om religion og livssyn, og hvordan den religiøse fortellingen som metode kan sørge for kunnskap om religion og kultur, ...
  • Is the sky the limit? 

   Edvartsen, Guro Sotkajærvi (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven har en engelsk tittel, «Is the sky the limit?», noe som gjenspeiler både problemstillingen, og at jeg har basert oppgaven på funn som er gjort på en feltstasjon i Canada. Oppgaven viser til funn om hvordan ...
  • ”Jeg er sint for at jeg ikke er muslimsk nok. Uansett hva jeg gjør blir jeg aldri norsk nok” Om religion, identitet og Skam 

   Bekkevold, Juliane Killerud (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvorvidt en religiøs overbevisning kan påvirke identitetsdannelse med tv-serien Skam sesong 4 som referanse. Oppgaven vil derfor presentere et utvalg teori som ...
  • Jeg ser deg, ser du meg? 

   Strøm, Trude Bekkelien (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på trekk ved den norske nikabdebatten og sett den opp mot grunnskolen, med særlig vekt på ungdomstrinnet. Islam legger stor vekt på riktig kledning, men graden av tildekking varierer. ...
  • ”Jenta mi, slapp av!” En litteraturstudie om stress 

   Sørhagen, Ida Karine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for oppgaven er unges, særlig jenters, økende rapportering om psykiske vansker og utfordrende hverdagsliv. Dette er et tema som har vært mye diskutert og debattert i ulike forum, men som allikevel ikke synes ...
  • ”Karakterer på sånne ting går etter magefølelsen uansett” -­ en oppgave om vurdering i musikkfaget. 

   Egge, Karen Kleppe (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Musikk er et stort fag innholdsmessig, som igjen setter mange krav til vurderingen. Jeg har gjennom studier og praksis fattet stor interesse for vurdering i musikkfaget, og spesielt hvordan man kan vurdere elever ...
  • Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i skolen 

   Huse, Martin Blakseth (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Jentene gjør det statistisk bedre på skolen enn guttene og kan smykke seg med tittelen «skolevinnere», mens guttene dermed står igjen som «taperne». Skolen skal være en møteplass hvor elevene møter likhet og ...
  • Korleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag? 

   Himle, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein ...
  • Kreativ skriving i naturfag. 

   Trønnes, Maya (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk:Problemstillingen min er: ”Hvordan viser elever forståelse for kjemiske reaksjoner i kreative tekster?” Metoden for min studie er å analysere 6 kreative tekster fra tre forskjellige elever. Disse elevene er ...
  • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

   Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
  • Learning by Dewey. Om praktisk tilnærming til opplæring og teori i skolen. 

   Odden, Annfrid Rasch (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne studien handler om to læreres erfaringer rundt tilretteleggingen for undervisningen i klasserommet. Mange elever sliter med det faglige i grunnskolen og kan senere droppe ut av videregående opplæring. Én ...
  • Lesing som grunnleggende ferdighet 

   Freitag, Maiken Nordbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og ...
  • Likeverd som holdning 

   Borgen, Elin Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan læreren kan fremme likeverd som holdning hos elevene. Oppgaven vil først ta for seg likeverd som begrep. Her vil jeg se hvordan likeverd ble praktisert og begrunnet i ...
  • En liten omvei: Elever med matematikkvansker og deres strategiutvikling ved hjelp av konkreter 

   Weiseth, Nina (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Sammenlignet med lese- og skrivevansker er ikke matematikkvansker like mye forsket på. Ut fra forskning er det omtrent ti prosent av norske elever som har matematikkvansker. På bakgrunn av dette er det viktig ...
  • Litteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære tekster 

   Amundsen, Annika (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva ...