Now showing items 326-332 of 332

  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...
  • Å fremme håp til unge menn som ønsker å avslutte livet 

   Johannesen, Marthe Ovesdatter; Nilsen, Tine (Bachelor thesis, 2017)
   Sammendrag Bacheloroppgavens hensikt er å sette fokus på selvmordstruende unge menn og hvordan sykepleier skal kunne nå fram for å fremme håp. Statistikker viser høyere tall blant menn enn kvinner og vi vil derfor gjennom ...
  • Å fremme mestring ved Crohns sykdom 

   Engh, Trine; Ørjansen, Veronika Skotheim (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Målet med denne oppgaven er å finne svar på problemstillingen «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å fremme mestring hos unge pasienter med nyoppdaget Crohns sykdom?» Metode: Vi har strukturert oppgaven etter ...
  • Å leve med en tikkende «bombe» 

   Amdal, Katrine; Sætre, Elisabeth Amundstad (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er forbundet med høy dødelighet ved ruptur. Hvilke tanker, reaksjoner og psykiske påkjenninger oppstår hos pasientene når de får denne beskjeden? Hensikt: Få mer kunnskap og økt ...
  • Å leve med to personer i en 

   Johansen, Annika; Bareksten, Linda Wæhler (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økte kunnskaper om hva pårørende innen psykiatrien har behov for og hvordan vi som sykepleier kan møte dem på en best mulig måte. Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til et økt fokus på pårørende i ...
  • Å leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfase 

   Danielsen, Linn Cecilie; Nordholm, Maren (Bachelor thesis, 2017)
   Tema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare ...
  • Å se livet forsvinne 

   Flisen, Julie; Fredheim, Maylen Sletmoen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter med kreft i palliativ fase. Pårørende står ofte i korridoren på sykehuset for å søke hjelp av sykepleieren. Vi har selv opplevd og sett andre sykepleiere ...