Now showing items 159-178 of 332

  • Makten mellom sykepleier og pasient 

   Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...
  • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

   Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
  • Man må vite hvilken frekvens mottager hører på, før man sender informasjonen 

   Lettosunti-Børli, Marian Helena; Pedersen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
  • Mangel på kunnskap, eller bare dårlige holdninger? 

   Haug, Heidi Charlotte; Konterud, Carina N. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Hendene er sykepleierens viktigste verktøy og det er viktig med god kunnskap om korrekt håndhygiene. Dårlig håndhygiene er nok til at pasienten kan utsettes for sykehusinfeksjoner. Forskning viser at det er ...
  • Mat må vi ha! 

   Monsen, Hanne Berit; Enersen, Hege Lødemel (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Mat må vi ha! Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta ernæringsstatus hos pasienter som er under cytostatikabehandling? Formål: Finne forskning som underbygger viktigheten av å ivareta ernæringen ...
  • Må du virkelig tvinge meg til å dusje? 

   Jakobsen, Ida; Odden-Mæleng, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan forebygge tvang hos pasienter med demenssykdom som har utfordrende atferd? Avgrensning: Vi velger av praktiske årsaker å bruke begrepet ”pasient” og videre omtale pasienten med ”han”. Vi bruker ...
  • Med respekt for den aldersdemente: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? 

   Flagstad, Svanhild Rosnæss; Pettersen, Guro Alvilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Med utgangspunkt i casen og vårt interesseområde, har vi valgt følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? ...
  • “Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreni 

   Engen, Vilgun Hjørdis Dalvor; Nagell, Monica (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse ...
  • ”Meget står på spill med mitt blikk” 

   Andersen, Veslemøy Lauvli; Larsen, Frederica Maciel (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Kunnskap og klinisk blikk er en viktig del av sykepleierens fagutøvelse i observasjon av pasienter. Hensikt: Undersøke hvordan kunnskap påvirker utviklingen av sykepleierens kliniske blikk. Metode: Fordypningsoppgave ...
  • Mellom kunnskap og overlevelse, står sykepleieren 

   Göransdotter, Sabina; Teigberget, Kine Helen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sammendrag Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere på sykehus oppnå mestring ved å oppdage sepsis i et tidlig stadie for å forebygge videre utvikling til septisk sjokk? Hensikt: Med denne oppgaven vil vi øke ...
  • Menn etter radikal prostatektomi – i liv og lyst 

   Gaasø, Ingrid Anette; Stenhaug, Annelise Hagen (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Menn etter radikal prostatektomi – I liv og lyst «Hvilke utfordringer står pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi ovenfor relatert til seksualitet, og hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe pasientene ...
  • «Mer enn bare en bandasje» 

   Værlien, Anette; Engehaugen, Line (Bachelor thesis, 2015)
   Opplevelser fra praksis har fått oss til å tenke at pasienter med venøse leggsår trenger mer helhetlig sykepleie. Vi har opplevd at fokus på disse pasientene ofte omhandler såret og sårprosedyren. Tiltak som bedre ernæring, ...
  • Mestring av depresjon ved hjelp av fysisk aktivitet 

   Alagic, Ajla (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som opptrer hyppig over hele verden. Mennesker med psykiske lidelser kan ha liten mestringsforventning og er mer fysisk inaktive enn resten av verdens befolkning. Dette vil verken ...
  • Min skjulte fiende 

   Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...
  • Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD 

   Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har ...
  • Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem 

   Bjørneby, Inger Hilde; Herneshagen, Eva Solveig (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge ...
  • "Mitt hjerte har ikke demens" 

   Baanrud, Tina Kristin; Fløter, Nina (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bachelor oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan utføre personsentrert omsorg til pasienter med demens. Vi har bygget opp oppgaven vår på en fiktiv case som handler om en dame på 73 år med Alzheimer sykdom som ...
  • Motiverende intervju med overvektig ungdom 

   Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...
  • "Multidose og pasientsikkerhet" 

   Bestum, Tiril Krogh (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Folk lever lenger, legemiddelbehandlingen blir bedre, og Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012, bidrar blant annet til færre liggedøgn på sykehus. Dette får som konsekvens at andelen av befolkningen ...
  • Musikkterapi – et glimt av glede 

   Berntsen, Rigmor Nordhagen; Resve, Hanne (Bachelor thesis, 2015)
   Befolkningen i Norge blir stadig eldre, og antallet personer med demens vil stige de neste årene. Demens er blitt en av våre største folkehelseutfordringer, i dag har 71 000 personer diagnosen demens. Mange av disse bor ...