Now showing items 87-106 of 332

  • Har jeg vondt? 

   Hagen, Guro Sjøli; Jensen, Maria Isabell (Bachelor thesis, 2016)
   Etter å ha lest forskningsartikler kommer det frem at mange personer med demens har mer smerter enn de får gitt uttrykk for. Gjennom praksiserfaring, søk på Internett og i litteratur, fant vi ut at det ikke fantes gode ...
  • «Hardiness: en vaksine mot stress?» 

   Mikkelsen, Håvard; Sandmo Kristoffersen, Oda (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Deltakelse i krigshandlinger innebærer en økt risiko for psykiske lidelser, derfor må soldater gjøres mest mulig skikket og i stand til oppdragsløsning. Somatiske skader er et stort fokusområde under sanitetsutdanningen ...
  • Håp på det beste, men vær forberedt på det verste 

   Jarmark, Ida Melchior; Østgaard, Marte Nymo (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Håp på det beste, men vær forberedt på det verste. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få økt kunnskap og forståelse rundt vårt tema. Vi har valgt å skrive om hvordan vi som sykepleiere kan møte den ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • Håpets betydning for mestring 

   Hauklien, Thea; Syverud, Michelle Høvik (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning:Tema for denne oppgaven vil være vår rolle som sykepleiere hos pasienter i henhold til krise, håp og mestring, etter at de har fått stilt en kreftdiagnose. Bakgrunn for å skrive oppgaven - Samfunnsmessig ...
  • Den hårfine grensen mellom frivillighet og tvang 

   Kørra, Anne Berit; Vermund, Julia (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for tema): Underveis i utdanningen har vi møtt pasienter med demens sykdom både på institusjon og i hjemmebasert omsorg og vår erfaring er at mange sykepleiere er usikre på hvordan de skal møte pasienter ...
  • Helt inntil døden er det liv 

   Sveum, Kikki-Marie; Bjørgan, Britt Melby (Bachelor thesis, 2014)
   Etter at den nye samhandlingsreformen kom 1. januar 2012 har kommunene fått nye ansvarsområder. Behandlingstiden på sykehusene skal kortes ned og de syke må belage seg på å tilbringe mer tid hjemme i livets sluttfase. Vi ...
  • Her har jeg levd, her vil jeg dø 

   Eide, Stine Rebecka Sagevik; Moldestad, Helene Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Uansett individ har alle mennesker rett på en verdig død, selv om du er statsminister eller uteligger. Døden for mange er en skremmende opplevelse og mange vegrer seg mot dette temaet, uansett om du jobber i helsevesenet ...
  • Hjelp - jeg har fått KOLS! 

   Riise, Ragnhild; Stubsveen, Grethe (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven har vi valgt å skrive om kronisk obstruktive lungesykdommer(KOLS) og hvilke tiltak vi som sykepleiere kan iverksette for å dekke grunnleggende behov hos pasientene. Problemstillingen ble som følgende: ”Hvordan ...
  • ”Hjelp, jeg får ikke puste!” 

   Sveen, Venke Berget; Haugrud, Karl Oskar Møen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge reinnleggelser i sykehus hos hjemmeboende kols pasienter gjennom veiledning?» Hensikt: I denne oppgaven ønsket vi å finne ut hvordan sykepleier i ...
  • Hjertesvikt og seksualitet 

   Efremenko, Victoria; Lysgaard, Linn Marita (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Hjertesvikt og seksualitet. Hvor vi har valgt følgende problemstilling: «Hvordan kan sykepleier kommunisere med hjertesviktpasienter om seksualitet ?» Introduksjon Denne oppgaven omhandler hvordan sykepleier kan ...
  • HLR minus i sykehjem? 

   Bekkeseth, Kamilla; Heimdal, Stine (Bachelor thesis, 2013)
   HLR minus er temaet for denne oppgaven. Bakgrunnen er at vi i løpet av disse tre årene som sykepleierstudenter har sett at HLR minus ofte blir brukt i sykehus. Vi har derimot aldri hørt snakk om dette på sykehjem. Dette ...
  • Holdninger utgjør en forskjell 

   Teksum, Ingunn; Hagen, Tone (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Holdninger gjør en forskjell. Hensikt: Et ønske om å vite noe om det å øke bevisstheten rundt hvordan sykepleierens egne holdninger er i forhold til pasientomsorgen. Ved å belyse dette settes fokus på sykepleierens ...
  • Hva med meg? - barn av en psykisk syk forelder 

   Rønning, Tonje Elise; Høines, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med oppgaven er å oppnå bredere forståelse og økt kunnskap om hvordan sykepleier kan styrke opplevelsen av mestring, hos ungdom av forelder med psykisk lidelse. - Problemstilling: Hvordan kan sykepleier styrke ...
  • Hva ser du søster, bak et nei? Tvang i demensomsorgen 

   Skjold, Heidi; Rønningen, Katrine H. (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel; Hva ser du søster, bak et nei? - Tvang i demensomsorgen. Engelsk tittel; What lies behind a no? - Coercion in dementia care. Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere kan redusere bruk ...
  • «Hva tenker du om at du snart skal dø?» 

   Hagen, Silje; Opaas, Linda Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Sykepleiere skal arbeidet ut fra et helhetlig menneskesyn, og ivareta fysiske, psykiske, sosiale, eksistensielle og åndelige behov. Mange pasienter uttrykker ønske om å snakke om døden, men vi har erfart at eksistensielle ...
  • ”Hva vil skje videre?” Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1 

   Engevik, Helene Andersen; Engebråten, Tina (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1/Nursing of children with newly diagnosed type 1 diabetes. Formål: Vi vil presentere hvordan vi kan yte god sykepleie i løpet av første sykehusinnleggelse etter ...
  • Hver dag er en sjelden gave 

   Brustuen, Jannicke; Johansen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn for valg av tema: ALS er en diagnose som vi begge ønsker å styrke kompetansen rundt. Sykdommen rammer om lag 300-400 pasienter i Norge. Resultatet av sykdommens lave forekomst kan føre til at sykepleiers kompetanse ...
  • ”Hvert sekund er et liv” 

   Husfloen, Stine Spånberg; Grue, Elin (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag Sammendrag Sammendrag Sammendrag Tittel: Hvert sekund er et liv. Bakgrunn: I praksis møtte vi flere pasienter som var rammet av diagnosen Amyotrofisk lateral sklerose (ALS). På grunn av sykdommens sjeldenhet ...
  • Hvor rene er dine hender? 

   Amundsen, Gro-Elin; Nybakk, Anne-Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Å jobbe for å forebygge nosokomiale infeksjoner er et veldig aktuelt tema i dagens helsevesen, og vi har derfor valgt problemstillingen; Hvordan kan sykepleiere forebygge nosokomiale infeksjoner? Avgrensning: ...