Now showing items 150-169 of 332

  • La meg dø hjemme 

   Edvardsen, Hanne; Grindvoll, Mia Juliane (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: La meg dø hjemme Avdeling: Avdeling for Folkehelsefag Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kandidatnr: 32 og 25 Veileder: Randi Løviknes Antall ord: 11860 Nøkkelord: Hjemmesykepleie, palliativ behandling, verdighet, ...
  • La meg leve til jeg dør 

   Bakken, Julie Andrea; Moe, Pernille (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn Kreftrisikoen øker med alderen. Hele 4 av 10 vil kunne få en kreftdiagnose i løpet av livet. I 2012 døde hele 10 800 nordmenn av kreft, og en ser at det er en stadig økende vekst av mennesker som får en kreftdiagnose. ...
  • La meg være et menneske 

   Hagen, Kine Marie; Ruud, Hanne Fossberget (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Litteraturstudien tar utgangspunkt i hvordan vi som sykepleiere kan bidra til at mennesker med demens på skjermet enhet bevarer sin autonomi og verdighet.Studien tar utgangspunkt i å finne ut hvordan vi som ...
  • Leva med diabetes 

   Nygren, Linda (Bachelor thesis, 2013)
   Här kommer ett litet sammandrag på hur min oppgave är byggd och vad den handlar om. INLEDNING: Man vet att det är många människor som har diagnosen diabetes . Det man kanske inte vet så mycket om är att många av dessa ...
  • Lide unødvendig i stillhet 

   Mohamed, Sharazad Omar; Tesfay, Daniel Tadesse (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bachelor fordypningsoppgaven handler om vurdering og kartlegging av smerter hos pasienter med alvorlig demens, som ikke klarer å selvrapportere sine smerter verbalt. Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår ...
  • Livets siste reise 

   Nymoen, Hilde; Brekke, Charlotte (Bachelor thesis, 2015)
   Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i et sykehjem. Samhandlingsreformen og verdighetsgarantien sier at den palliative omsorgen skal være godt tilrettelagt for den døende og deres pårørende. Vi har funnet ...
  • "Livets øyeblikk" 

   Fredriksen, Anita; Ness, Alina (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel; Livets øyeblikk. Engelsk tittel; Moments of life. Formålet med denne bacheloroppgaven er å få et større kunnskapsgrunnlag, for å finne ut hvilke tiltak som sykepleiere kan tilrettelegge for å bidra til å opprettholde ...
  • Livskvalitet til samfunnets mest utsatte 

   Sørgård, Linn Mari; Kirsebom, Pia (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bachelor oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen vår; Hvordan kan vi som sykepleiere gi best mulig oppfølgning til ROP pasienten i kommunehelsetjenesten for å sikre best mulig livskvalitet? Vi har valgt å fordype ...
  • Livsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom 

   Berg, Even Andreas; Vivang, Espen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av ...
  • Makten mellom sykepleier og pasient 

   Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...
  • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

   Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
  • Man må vite hvilken frekvens mottager hører på, før man sender informasjonen 

   Lettosunti-Børli, Marian Helena; Pedersen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
  • Mangel på kunnskap, eller bare dårlige holdninger? 

   Haug, Heidi Charlotte; Konterud, Carina N. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Hendene er sykepleierens viktigste verktøy og det er viktig med god kunnskap om korrekt håndhygiene. Dårlig håndhygiene er nok til at pasienten kan utsettes for sykehusinfeksjoner. Forskning viser at det er ...
  • Mat må vi ha! 

   Monsen, Hanne Berit; Enersen, Hege Lødemel (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Mat må vi ha! Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta ernæringsstatus hos pasienter som er under cytostatikabehandling? Formål: Finne forskning som underbygger viktigheten av å ivareta ernæringen ...
  • Må du virkelig tvinge meg til å dusje? 

   Jakobsen, Ida; Odden-Mæleng, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan forebygge tvang hos pasienter med demenssykdom som har utfordrende atferd? Avgrensning: Vi velger av praktiske årsaker å bruke begrepet ”pasient” og videre omtale pasienten med ”han”. Vi bruker ...
  • Med respekt for den aldersdemente: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? 

   Flagstad, Svanhild Rosnæss; Pettersen, Guro Alvilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Med utgangspunkt i casen og vårt interesseområde, har vi valgt følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? ...
  • “Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreni 

   Engen, Vilgun Hjørdis Dalvor; Nagell, Monica (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse ...
  • ”Meget står på spill med mitt blikk” 

   Andersen, Veslemøy Lauvli; Larsen, Frederica Maciel (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Kunnskap og klinisk blikk er en viktig del av sykepleierens fagutøvelse i observasjon av pasienter. Hensikt: Undersøke hvordan kunnskap påvirker utviklingen av sykepleierens kliniske blikk. Metode: Fordypningsoppgave ...
  • Mellom kunnskap og overlevelse, står sykepleieren 

   Göransdotter, Sabina; Teigberget, Kine Helen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sammendrag Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere på sykehus oppnå mestring ved å oppdage sepsis i et tidlig stadie for å forebygge videre utvikling til septisk sjokk? Hensikt: Med denne oppgaven vil vi øke ...
  • Menn etter radikal prostatektomi – i liv og lyst 

   Gaasø, Ingrid Anette; Stenhaug, Annelise Hagen (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Menn etter radikal prostatektomi – I liv og lyst «Hvilke utfordringer står pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi ovenfor relatert til seksualitet, og hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe pasientene ...