Now showing items 239-258 of 332

  • Se meg, snakk med meg! 

   Khan, Salma; Løvlund, Kristine (Bachelor thesis, 2015)
   For å kunne øke trivselen hos pasienter med Alzheimers sykdom har vi valgt kommunikasjon som metode, og tar derfor for oss de ulike kommunikasjonsmetodene validering, reminisens og realitetsorientering. For å utøve god ...
  • Se meg- utvikling av fødselsdepresjon 

   Myrvold, Karin Ida Charlotta; Melby, Thea Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Se meg - utvikling av fødselsdepresjon Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere fange opp en pasient som er i ferd med å utvikle fødselsdepresjon? Hensikt: Som sykepleiere i barselavdeling ønsker vi å ...
  • ”Se mine behov og forstå hvem jeg har” 

   Danielsen, Trine; Tamnes, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning: I følge Demensplan 2015 er det rundt 66 000 mennesker med demens i Norge i dag og forekomsten er stigende. Dette kommer som en følge av høyere levealder og økende antall eldre i befolkningen. Dersom tendensen ...
  • ”Se muligheter, ikke begrensinger”: om å forhindre tvang i demensomsorgen 

   Melby, Ida; Østmo, Hanne Melby (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: Olga Olsen er 86 år og har bodd på skjermet enhet på Rosendahl sykehjem de siste 8 årene. Hennes mann døde for 7 år siden. Hun ble utredet og diagnostisert for demens sykdom i en alder av 75 år. ...
  • Seksualitet: Mellom sykepleierens oppfatning og pasientens forventning 

   Arnestuen, Julie Kjensmo; Halvarsson, Nina (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hjerte- og karsykdommer samlet sett innebærer flest dødsfall i alle aldersgrupper. På tross av dette er dødeligheten tilknyttet disse sykdommene kraftig redusert. Dette medfører at flere pasienter overlever og ...
  • «Selvbestemt abort – et sykepleiefaglig ansvar?» 

   Husebø, Karen Søyland; Brynildsrud, Nina Espedal (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: «Hvorfor søker unge kvinner i Norge abort, og hva kan bidra til å redusere aborttallene?» og «Hvordan ivareta den abortsøkende kvinne på sykehus?» Hensikt: I denne oppgaven vil vi se nærmere på hvilke ...
  • Sepsis - en forsømt sykdom? 

   Laurentz, Laila Jordal; Bråten, Marit Åsfrid H. (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: ”Sepsis – en forsømt sykdom?” Engelsk tittel: ”Sepsis – a neglected disease?” Hensikt: Å belyse og rette fokuset mot den samlede observasjonskompetansen sykepleieren trenger for å kunne bidra til tidlig identifisering ...
  • Ser du meg? 

   Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...
  • Sexbomber uten taleevner 

   Mathisen, Martine Bølviken; Lund, Martine Smedheim (Bachelor thesis, 2013)
  • SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! 

   Robberstad, Mari; Thoreid, Cathrine Bak (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! Bakgrunn: Myalgisk encefalopati oppsto i 1956 (Piro & Midsen, 1999) og er verdens medisinske mest omstridte sykdom hvor det er vanskelig å fastslå forekomsten av ME (Jelstad, 2011). Den ...
  • ”Skal, skal ikke…”: bruk av tvang i demensomsorgen 

   Marthinsen, Iselin; Nordsether, Jorunn (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon begrense bruken av tvang ovenfor pasienter med demens? Avgrensing og presisering av problemstilling: I problemstillingen har vi valgt å bruke ordet ”begrense” ...
  • Skillet mellom påførte lidelser og mestring 

   Radich, Thomas Marthinsen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren gjennom den veiledende og pedagogiske funksjon forebygge luftveisinfeksjon hos pasienter med langt kommen KOLS?». Avgrensning: Forebyggingen av luftveisinfeksjoner er en svært ...
  • Skjerming av psykotiske pasienter 

   Bull, Thomas; Birkelund, André (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan sykepleiere håndterer skjerming som en metode på en akuttpsykiatrisk avdeling. Vi har valgt å bruke litteraturstudie som metode og har derfor brukt anerkjente forfattere som Cullberg, ...
  • Slekt følger slekters gang? 

   Jahr, Erika Christine; Østgård, Anne-Marie (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Vi anser det som en viktig sykepleieroppgave å ivareta barn som pårørende. Vi ønsket å se nærmere på hva arv og miljø gjør med mennesket og hvordan det påvirker oss til å bli den vi er. Vi ønsker å få økt ...
  • Smertelindring - en barriere 

   Lian, Silje; Mathisen, Mia Beate (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Smertelindring – En barriere Pain relief – A barrier Introduksjon: Det er en stadig økende forekomst av lungecancer i Norge. For å yte god pleie og omsorg til denne pasientgruppen kreves det kompetente og ...
  • Smertelindring i palliativ fase 

   Holm, Veronica; Haakonsen, Tina Seterlien (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Å få økt kunnskap i hvordan pasienter med lungekreft på sykehus kan få optimal smertelindring, og hva som er sykepleierens lindrende funksjon ved smerter i palliativ fase. Vi ønsker også å se på hvordan sykepleieren ...
  • Smertelindring i palliativ fase 

   Vigre, Brita; Thingstadberget, Kaia Aa (Bachelor thesis, 2014)
   Introduksjon: Oppgaven tar for seg fysisk smertelindring til brystkreftpasienten i den palliative fase på lindrende enhet og hvordan sykepleier kan bidra til at pasienten mestrer å leve med kreftsykdommen. Hensikt: Vi ...
  • Smertelindring til kreftpasienter 

   Molstad, Marthe Hagen; Nordsveen, Irene (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til smertelindring hos pasienter med kreft? Bakgrunn og hensikt: Kreft er et økende problem i Norge, og er den vanligste kreftsykdommen hos menn er prostata-, lunge- og ...
  • Smertelindring til opioidavhengige pasienter 

   Andersen, Marie; Johansen, Emily (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn I 2015 ble det rapportert at 17,7 millioner mennesker i verden anvendte opioider. Rusavhengighet blir beskrevet som et syndrom bestående av en rekke symptomer som fører til at personen har nedsatt kontroll på ...
  • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

   Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...